Startsida för Novell

[an error occurred while processing this directive]

Funktioner i Storage Manager

Novell Storage Manager ger oöverträffade funktioner för struktur, automatisering och hantering av lagring för användare och grupper


Automatiserar rutinmässiga lagringsuppgifter

Generera snabb avkastning genom att automatisera lagringsarbetet

Om du har en stor, dynamisk användarpopulation kan du använda Novell Storage Manager till att öka avkastningen på investeringen. Det beror på att tilldelningen av behörigheter, omdöpningar, lageröverföringar, valvarkivering, dispositioner och omfördelningar kan ske automatiskt.

Läs mer


Lättar bördan för IT-avdelningen

Gör livet enklare för IT-personalen

Istället för att belasta IT-supportpersonalen med att arbeta i enkelinstanser för användar- och grupplagring kan du låta Novell Storage Manager utföra arbetet automatiskt. Baserat på användaridentiteter, roller och policyer som du skapar kan en användarhemkatalog konfigureras och tilldelas med alla filer och all grupplagringsåtkomst som behövs för en viss roll i organisationen.

Läs mer


Säkerställer regelefterlevnaden automatiskt

Skapa policyer som automatiskt säkerställer att regelverken kring lagringen efterlevs

Oavsett om det gäller borttagning av filer som inte får lagras i nätverkets hemkatalog (exempelvis MP3-filer) eller att se till att stränga bransch- eller myndighetskrav kring lagring efterlevs, kan du se till att lagringskraven uppfylls genom att via Novell Storage Manager skapa policyer i Novell eDirectory eller Microsoft Active Directory.

Läs mer


Fungerar med flera plattformar

Hantera lagring i blandade miljöer

Flera plattformar? Inga problem. I Novell Storage Manager finns automatiserad, identitetsdriven lagringshantering för Novells och Microsofts nätverk via eDirectory respektive Active Directory. Filsystem som kan användas i Novells nätverk är bland andra Novell NSS, Novell Traditional, EXT3 och Reiser, och i Microsofts nätverk Windows 2000 och 2003.

Läs mer


Gör det möjligt att migrera och hantera lagring

Flytta data utan att användarna påverkas

Vare sig det gäller att konsolidera servrar eller flytta arkiverade data till mindre kostsamma lager så är datamigreringsprojekt en oundviklig del av IT-tillvaron. Som tur är kan du med Novell Storage Manager genomföra lagringsmigreringar automatiskt på ett snabbt och enkelt sätt med de policyer du anger. Att flytta lagringen från en enhet till en annan är inte svårare än att ändra policysökvägen och sedan sätta igång migreringsbegäran.

Läs mer

Sök och hitta flyttade data

Det kan vara en ständig utmaning att se till att det alltid finns så mycket ledigt utrymme som behövs på nätverket. Ofta krävs det att äldre data flyttas från dyr primärlagring till billigare andra- eller tredjehandsenheter för reservlagring. Men det kan å andra sidan göra informationen svår att hitta. I Novell Storage Manager dokumenteras och upprätthålls sökvägen till varje fil, så att du alltid vet hur du hittar den.

Läs mer

Ta hand om hemmappar och delad information när användare lämnar organisationen

Med Novell Storage Manager kan du ange policyer för att automatiskt överföra hemkataloger från anställda som slutar på företaget. Du kan konfigurera policyer för automatisk lagring i valv, senarelägga rensningen av lagret med ett visst antal dagar eller ställa lagret i kö till en definierad hanterare. Det finns också alternativ för att ställa om en tidigare anställds status till inaktiv.

Läs mer


Tilldelar lagring utifrån roll

Uppfyll varje användares behov automatiskt

Olika roller inom en organisation har olika lagringsbehov, till exempel vad gäller utrymmet i nätverkets hemkatalog. En användares roll avgör vilka behov av åtkomst till grupplagring hon eller han har. Med Novell Storage Manager får användaren automatiskt tillgång till rätt lagring, såväl enskild som för grupper.

Läs mer


Hindrar användare från att lagra vissa filtyper

Skapa policyer som reglerar tillåtna filtyper

I de flesta organisationer finns skriftliga regler om vilka typer av filer som får och inte får lagras i nätverkets lagringsresurser. Tyvärr måste de här policyerna genomdrivas manuellt, vilket är tidskrävande, och ofta följs de inte, i alla fall inte omedelbart. Med Novell Storage Manager skapar du lagringspolicyer som reglerar vilka filtyper som tillåts, och förbjudna filer tas bort automatiskt.

Läs mer


Med miljön i åtanke

Minska, återanvänd och återvinn utrymmet

Tack vare att hanteringen av användare och grupper täcker in hela lagringslivscykeln kan du flytta och göra dig av med innehåll automatiskt. I praktiken innebär det att du kan återanvända hårddiskutrymme. För Novell Storage Manager krävs ingen extra maskinvara, så du kan hålla nere elförbrukningen för nätverksservrarna till ett minimum.

Läs mer

© Micro Focus