Startsida för Novell

[an error occurred while processing this directive]

Tilldela lagring utifrån roll

Tilldela lagring utifrån roll

Uppfyll varje användares behov automatiskt

När organisationer tilldelar användare och grupper nätverkslagring görs det ofta utifrån vilken roll användaren har. För en del roller kan det krävas stora mängder lagringsutrymme och åtkomst till ett flertal områden för gemensam lagring. För andra behövs mindre utrymme och kanske inte någon gemensam lagring alls.

Med Novell Storage Manager kan du ange policyer för lagringstilldelning och åtkomst baserat på roller. Det innebär att nya anställda kan få den hemkatalog i nätverket och den åtkomst till gemensam lagring som behövs baserat på avdelning och roll. I Novell Storage Manager utförs naturligtvis allt det här automatiskt så fort användaren skapats i Novell eDirectory™ eller Microsoft Active Directory.

Om den anställda sedan flyttar till en ny avdelning eller plats i organisationen ändras hemkatalogen automatiskt med den nya rollen baserat på de policyer som har definierats.

Med Novell Storage Manager justerar du enkelt lagringstilldelningen för samtliga användare som har en viss roll, helt enkelt genom att ändra policyn för rollen. Du kan t.ex. ändra en policy så att alla tillhörande användare får 500 MB lagringsutrymme extra och åtkomst till ett nytt område för gemensam lagring. När de användare som omfattas av den aktuella policyn sedan loggar in börjar den nya tilldelningen att gälla.

  • Ett nytt sätt att hantera lagring Ett skoldistrikt använder Storage Manager till att tillhandahålla "e-portföljer" som flyttas med varje student. Positiva erfarenheter
  • På djupet i Storage Manager Ta en titt på de här resurserna om du vill ha mer information om hur Storage Manager fungerar och vilken nytta din organisation kan ha av den. Poddsändning Faktablad Analytikerrapport Hämta utvärdering
Storage Manager

* Obligatoriska fält

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field

Read our Privacy Policy.

Request a Call

© Micro Focus