ima Storage Manager | Lättar bördan för IT-avdelningen

Startsida för Novell

[an error occurred while processing this directive]

Lättar bördan för IT-avdelningen

Gör livet på IT-avdelningen enklare

Gör livet lättare för IT-personalen genom att låta dem slippa den tidskrävande lagringshanteringen

Med Novell Storage Manager automatiseras hela livscykelhanteringen för filsystemlagring för användare och grupper. Novell Storage Manager är världens enda identitetsbaserade hanteringslösning. Med den drar du nytta av kraften i nätverkskatalogtjänsterna, även kallad katalogen (antingen Novell eDirectory™ eller Microsoft Active Directory), med hjälp av katalogintegrerade Novell Storage Manager-policyer.

Policyerna anger vilken åtgärd som ska utföras vid respektive katalogtjänsthändelse. Som exempel kanske IT-avdelningen på en statlig myndighet måste skapa en policy för nya anställda på en viss avdelning, där varje anställd får 500 GB utrymme i hemkatalogen och en underkatalog som ska innehålla en handbok för anställda, ett tidkort och några andra dokument. Dessutom kan policyn säga att den nya medlemmen på avdelningen ska ha åtkomstbehörighet till ett antal utrymmen för gemensam lagring, för att underlätta samarbetet med kollegorna på avdelningen.

När Novell Storage Manager känner av att en ny användare har skapats, och att den nya användaren tillhör en viss avdelning, kommer de här åtgärderna att utföras automatiskt.

Policyer kan skrivas för många olika typer av händelser, som när användare skapas, flyttas eller tas bort, när användarnamn ändras, grupper skapas samt mycket mer. Allt du behöver göra är att ange lagringspolicyer i katalogen, baserat på användarnas identiteter och roller. Sedan sköter Novell Storage Manager resten.

Något som är särskilt viktigt för organisationer idag är att lagringen ska uppfylla lagar och regelverk. I Novell Storage Manager kan du ange alternativ för filtrimning, så att du kan ange vilka typer av filer som ska arkiveras, när det ska göras och var du vill lagra dem.

Identitetsdriven, policybaserad lagringshantering ger enorm flexibilitet för att lösa lagringsproblem inom alla typer av branscher. En framåtsträvande skoldistrikt i USA använder t.ex. Novell Storage Manager i logistiken för studenternas "e-portföljer". Portföljerna flyttar med studenterna i takt med att de kommer upp i klasserna, och även när de börjar på en ny skola inom distriktet.

Positiva erfarenheter av Novell: Alvarado Independent School District

  • Hjälp IT-personalen att arbeta effektivare Skoldistriktet Escambia County i USA använde Novell för att hantera sina stationära datorer baserat på identiteter och minskade administrationstiden med 75 procent. Positiva erfarenheter
  • På djupet i Storage Manager Ta en titt på de här resurserna om du vill ha mer information om hur Storage Manager fungerar och vilken nytta din organisation kan ha av den. Poddsändning Faktablad Analytikerrapport Hämta utvärdering
Storage Manager

* Obligatoriska fält

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field

Read our Privacy Policy.

Request a Call

© Micro Focus