Startsida för Novell

[an error occurred while processing this directive]

Säkerställer regelefterlevnaden automatiskt

Skapa policyer som automatiskt säkerställer att regelverken kring lagringen efterlevs

Skapa policyer som automatiskt säkerställer att regelverken kring lagringen efterlevs

Att se till att bransch- och myndighetsregler för datalagring efterlevs är ett stort orosmoment för organisationer inom i stort sett alla branscher. De flesta har hört talas om de större regleringarna, som Sarbanes-Oxley Act (SOX) och HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act), men för många kommer det som en överraskning att det finns över 10 000 andra regleringar som påverkar datalagring, säkerhetskopiering, bevarande, integritet och dataskydd.

Utan en effektiv lagringshanteringslösning kan de risker en organisation ställs inför sträcka sig från förlust av data till allvarligare hot som rättstvister och negativa granskningsresultat. Novell Storage Manager hjälper dig att minimera de här riskerna med automatiserad policyhantering, så att du kan säkerställa att myndighets- och företagsreglerna kring säker datalagring efterlevs.

Med Novell Storage Manager kan du säkerställa att policyer har upprättats och att processerna används och följs. Med Novell Storage Manager kan du automatiskt:


  • kontrollera att obehöriga användare inte kan få åtkomst till känsliga data
  • arkivera data på lagringsmedia som du anger, exempelvis snabblagringsmedia (i händelse av en revision eller juridisk upptäckt)
  • arkivera data så fort de inte har använts på en viss angiven tid
  • radera filer som inte behöver arkiveras
  • se till att en uppsagd anställds hemkatalog med känslig information antingen vidarebefordras till en chef eller försätts i inaktiv status baserat på en policy, så att informationen inte går att komma åt förrän statusen ändrats
  • skydda organisationer mot ansvarskyldighet genom att begränsa vilka typer av innehåll som får lagras på organisationens lagringsnätverk
  • utföra en sökvägsanalys för att visa åtkomsträttigheter (antingen direkta eller underliggande) från en viss server och volym till en viss mapp
  • utföra en sökvägsanalys för att få en rapport om vilka filtyper som lagras i en mapp och alla undermappar baserat på filtillägg.

Identitetsdriven, policybaserad lagringshantering ger enorm flexibilitet för att lösa lagringsproblem inom alla typer av branscher. Exempelvis la en kommun i Norge in Novell Storage Manager i en lösning för att komma tillrätta med framtida regelefterlevnadskrav.

  • Ta kontrollen över fillagringen Med Novell Storage Manager får du kontroll över den befintliga lagringen och hanterar den med hjälp av policyer. Se demonstrationen
  • På djupet i Storage Manager Ta en titt på de här resurserna om du vill ha mer information om hur Storage Manager fungerar och vilken nytta din organisation kan ha av den. Poddsändning Faktablad Analytikerrapport Hämta utvärdering
Storage Manager

* Obligatoriska fält

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field

Read our Privacy Policy.

Request a Call

© Micro Focus