Startsida för Novell

[an error occurred while processing this directive]

Flytta data utan att användarna påverkas

Det är enkelt att flytta lagring från en enhet till en annan

Det är enkelt att flytta lagring från en enhet till en annan

Novell Storage Manager innehåller kraftfulla funktioner för lagringsmigrering som kan användas till att snabbt och enkelt flytta användare och grupper utan avbrott i nätverkstjänsterna. Det här är en klar förbättring jämfört med tidigare migreringsverktyg, där samtliga användare har behövt logga ut en viss tid medan IT-personalen flyttar data.

I Novell Storage Manager flyttas användarkataloger en och en vid en migrering. Om en viss användare är inloggad vid migreringen hoppar Novell Storage Manager helt enkelt över den så länge och fortsätter med nästa. Efter en första genomgång kontrollerar Novell Storage Manager om några av de överhoppade ägarna har loggat ut, och flyttar i så fall de katalogerna härnäst. Om användarna fortfarande är inloggade fortsätter Novell Storage Manager att kontrollera statusen med jämna mellanrum och flyttar de sista hemkatalogerna när respektive användare loggar ut.

En nyhet i Novell Storage Manager 2.5 är att även gemensam lagring kan migreras med hjälp av en återfyllningsåtgärd. Novell Storage Manager ser till att användarnas behörigheter bibehålls även efter en migrering av ett gemensamt lagringsutrymme.

Novell Storage Manager har varit det självklara valet när stora organisationer världen över, oavsett bransch, har velat migrera användarlagring. Ett universitet i USA använde t.ex. Novell Storage Manager till att helt automatisera migreringen av fler än 70 000 hemkataloger för användare till ett nytt SAN-kluster som togs i drift. Eftersom processen var automatiserad sparade man in tusentals dollar i kostnader för IT-personal.

  • Bekanta dig med Storage Manager Få en grundkurs om funktionerna i Storage Manager Poddsändning Video
  • Vad är nytt? Växande lagringsbehov, efterlevnadskrav och användarnas behov drev fram utvecklingen av nya funktioner i Storage Manager 2.5 Nyheter i 2.5
Storage Manager

* Obligatoriska fält

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field

Read our Privacy Policy.

Request a Call

© Micro Focus