Startsida för Novell

[an error occurred while processing this directive]

Fungerar med flera plattformar

Hantera lagring i blandade miljöer

Hantera lagring i blandade miljöer

Med Novell Storage Manager hanteras användar- och grupplagring i Novell- och Microsoft-nätverk genom respektive nätverks katalogtjänster. De här katalogtjänstimplementeringarna kan vara Novell eDirectory eller Microsoft Active Directory.

eDirectory-miljöer

Novell fortsätter arbetet med att utveckla eDirectory™ så att det kan användas med en mängd filsystem och nätverksoperativsystem – framför allt Linux – och nu vidareutvecklas Novell Storage Manager i samma takt. I den senaste versionen av Novell Storage Manager kan till exempel Event Monitor köras med en värd som SUSE® Linux Enterprise Server eller Open Enterprise Server 2 som körs med Linux eller Virtual NetWare®. Självklart kan Event Monitor även ha den inbyggda NetWare-plattformen som värd också. En OES-server som körs med Linux eller Virtual NetWare, och även en inbyggd NetWare-server, kan nu vara värd för s.k. agenter (kallades tidigare "Sentinel").

Novell Storage Manager har nu funktioner för ett utökat antal filsystem på de servrar med användar- och grupplagring som hanteras av Novell Storage Manager.

Open Enterprise Server Virtual NetWare NSS/traditionellt system
Open Enterprise Server Linux NSS, EXT3. ReiserSystem
NetWare NSS/traditionellt system

Active Directory-miljöer

I Novell Storage Manager hanteras lagring internt för Microsoft Windows NTFS-baserade filsystem. Motortjänsten, händelseövervakarna och agenterna ligger alla med Windows 2003-servrar eller senare som värd.

Samla ihop ostrukturerade data till ett hanterat tillstånd

I Novell Storage Manager sammanförs ostrukturerade nätverksdata från Open Enterprise Server, NetWare eller Windows-servrar och placeras i ett hanterat tillstånd genom policyer som finns i eDirectory eller Active Directory. Policyer styr vilka åtgärder som ska utföras när en "händelse" inträffar i eDirectory eller Active Directory. Åtgärderna utförs automatiskt baserat på vilken identitet användaren eller gruppen och de tillhörande policyerna har.

Storage Manager

* Obligatoriska fält

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field

Read our Privacy Policy.

Request a Call

© Micro Focus