Startsida för Novell

Funktioner i ZENworks Application Virtualization

I Novell ZENworks Application Virtualization ingår kraftfulla funktioner som minskar kostnader och levererar programvara till användarna på rekordtid.


Höjdpunkter bland funktionerna

Migreringen till Windows 7 blev just enklare

Med Novell ZENworks Application Virtualization kan du säkerställa att användarna har åtkomst till den programvara de behöver före, under och efter migrering till Windows 7. Genom att virtualisera alla Windows-program kan du ge användarna de verktyg de behöver för att göra sitt jobb. Bäst av allt är att de kan använda sitt program utan vare sig installationsproblem eller programkonflikter.

Läs mer

Skär ned på den tid det tar att testa och distribuera program

Med Novell ZENworks Application Virtualization går programdistributionen avsevärt mycket snabbare, eftersom tiden för testning minskar och programinstallationer elimineras.

Läs mer

Inför virtuella program på det smarta sättet –utan agent

Inför virtualiserade program i den befintliga IT-miljön på ett enkelt sätt utan att behöva installera extra agenter, enhetsdrivrutiner eller arkitektur på serversidan.

Läs mer

Få pålitlig programströmning med halsbrytande fart

Kör program över webben eller från en delad resurs 5 till 20 gånger snabbare än andra lösningar med vår pålitliga strömningsteknik.

Läs mer

Gör dig av med programkonflikter för bästa programsäkerhet

Med Novell ZENworks Application Virtualization blir det enkelt att köra program i en säker, isolerad miljö som är immun mot konflikter med andra program.

Läs mer


Skapa en enda körbar fil

En fil med allt du behöver för att köra program

Paketera alla programfiler, inställningar, körningsrutiner och andra komponenter i en enda kompakt, körbar fil som fungerar direkt och överallt. Och dessa program fungerar precis som om de vore lokalt installerade, trots att operativsystemet, registret och körningsmiljöerna inte alls ändras.

Läs mer


Fullständig kontroll över dina virtuella program

Fullständig kontroll över program från start till utgång

Med ZENworks Application Virtualization kan du både konfigurera ett virtuellt program till att starta från bärbara media, t.ex. en USB-enhet och tala om för programmet att automatiskt registrera sig själv hos värdsystemet. Dessutom kan du kontrollera hur många dagar programmet körs och ställa in ett visst utgångsdatum.


Ytterligare funktioner

Det finns inget behov av att få åtkomst till privilegierade systemresurser

Minska Windows Vista användarkontokontrollmeddelanden (UAC) och eliminera de flesta kompatibilitetsfel i Vista.

XREG-publicering

Använd ett enkelt verktyg för att registrera ett virtuellt program hos värden och konfigurera filassociationer och genvägar.

Komponentkonfiguration med en enda klickning

Lägg snabbt till populära körningsrutiner, komponenter och visningar i körbara filer för virtuella program. Det här inkluderar funktioner för .NET, Java, Shockwave, Flash och SQL Server 2005 Express.

Skapa MSI-installationspaket

Distribuera virtuella program med MSI-installationspaket.

Filsystem- och registervirtualisering

Skydda värdoperativsystemet och registret genom att simulera dessa undersystem i virtuella program.

Tjänst- och programanslutning och kontroll

Lägg in virtualiserad databas och webbtjänster i körbara filer för virtuella program, möjliggör för program att kommunicera, och få detaljerad kontroll över virtuell resursdelning mellan flera program.

Fullständig implementering av användarläge

Förenkla distribution och drift genom att eliminera enhetsdrivrutiner och behörig personal.

Valfri programkomprimering

Uppnå snabbare distribution och minska bandbredden genom att komprimera virtuella programfiler.

Oberoende distribution av korrigeringsfiler

Distribuera korrigeringar för virtuella program separat från själva programmet.

Funktioner för Novell ZENworks AXT-baserade program och ZENworks Configuration Manager

Gör alla virtuella och fysiska program till en del av samma enhetliga lösning för livscykelhantering.

© 2014 Novell