Startsida för Novell

Automatisk resursidentifiering

Automatisera processen med igenkänning och kategorisering av maskinvaru- och programvaruresurser.

Med Novell ZENworks Asset Management kan du automatisera och snabba upp processen med resursidentifiering för alla maskinvaru- och programvaruresurser. Följande funktioner för resursidentifiering finns:

  • Automatisk identifiering av tiotusentals produkter och enheter.
  • Avancerad, automatisk identifiering som kontrollerar program mot ett programs kunskapsdatabas.
  • Månadsvisa uppdateringar av informationsdatabasen om resurser.

 

 

  • Identifiering av programvarupaket. Det här gör det möjligt att rapportera användning, efterlevnad och identifiering av IT-programvaruresurser som är en samling oberoende produkter licensierade som en enhet av programvaruleverantörer, som ett programvarupaket eller som ett speciellt licenstillhandahållande.
  • En snabb och bekväm mekanism för att lägga till egenutvecklade och äldre produkter.
  • Möjlighet att inventera Windows-, Mac-, Linux- och UNIX-maskiner.
  • Effektiv resursinventering Dra fördel av beprövade, flexibla driftfärdiga eller anpassade inventeringsprocesser.Läs mer
  • Programanvändning Få bättre insyn i användningstrender för skrivbordsprogram och program på serversidan.Läs mer

© 2014 Novell