Startsida för Novell

Effektiv resursinventering

Förenkla och effektivisera inventeringsprocesserna.

Med Novell ZENworks Asset Management sparar du tid och slipper krångel med resursinventeringar genom att du får:

  • Ett integrerat verktyg för agentpushteknik
  • Driftfärdiga eller anpassade inventeringsprocesser med funktioner för enhetsinventeringar i nätverket, uppringda eller fristående samt flera schemaläggningsalternativ
  • Skanning på begäran för information om realtidsinventering
  • Automatiska produktuppdateringar

 

  • Programvaruidentifiering Justera och förbered alla inventeringsdata för effektiv licensefterlevnad, -avstämning och -rapportering.Läs mer
  • Licensavstämning och -hantering Matcha identifierade produkter med inköpta licenser, visa hur de relaterar till varandra och placera dem i det övergripande licensprogrammets sammanhang.Läs mer

© 2014 Novell