Startsida för Novell

Licenshantering och -avstämning

Se till att programlicenserna är perfekt synkroniserade med de program som används inom organisationen.

De kraftfulla funktionerna för licenshantering och licensavstämning i Novell ZENworks Asset Management gör det möjligt att hålla programvarulicenserna perfekt synkroniserade med de program du faktiskt använder.


Efter att du skapat noggranna inventeringsdata och normaliserade licensdata med ZENworks Asset Management utifrån hela organisationen gör sig licenshanteringsfunktionerna gällande. Med en avancerad uppsättning funktioner för avstämning har du möjlighet att upptäcka produkter på nätverket som paras ihop med köpta licenser. Du kan visa hur de relaterar till varandra och placera dem i det övergripande licensprogrammets sammanhang. Följande funktioner för licenshantering finns:

  • Möjlighet att automatiskt stämma av inköpta och identifierade produkter.
  • Verktyg som kopplar samman programinventering med bevis på inköp och installation.
  • Möjlighet till allt mer ingående information, från efterlevnadsrapporter till underliggande inköp och installationer.
  • En heltäckande, omedelbar bild av över- och underlicensiering.
  • Automatiska e-postaviseringar med information om potentiella licensieringsproblem.
  • Effektiv resursinventering Dra fördel av beprövade, flexibla driftfärdiga eller anpassade inventeringsprocesser.Läs mer
  • Programanvändning Få bättre insyn i användningstrender för skrivbordsprogram och program på serversidan.Läs mer

© 2014 Novell