Startsida för Novell

Licensspårning och -efterlevnad

Få den kunskap och insikt du behöver för att minska kostnaderna för programlicensiering och förbättra licensefterlevnaden.

När resursinventeringen är slutförd och uppdaterad gör funktionerna för licensspårning och efterlevnad i Novell ZENworks Asset Management det enkelt att importera, normalisera och stämma av licensdata från en mängd olika källor. Det här omfattar:

  • Återförsäljarkopplingar som importerar licensdata från många ledande återförsäljare, bland annat Compucom, SHI, Software Spectrum och Softchoice.
  • En dynamisk produktkatalog som stämmer av inköpta och identifierade produkter.
  • Möjlighet att importera inköpsuppgifter från valfri källa.
  • Möjlighet att organisera produkter i en grupp för identifiering och rapportering som en samling.
  • Licensavstämning och -hantering Matcha identifierade produkter med inköpta licenser, visa hur de relaterar till varandra och placera dem i det övergripande licensprogrammets sammanhang.Läs mer
  • Automatisk resursidentifiering Automatisk identifiering av tusentals produkter och enheter.Läs mer

© 2014 Novell