Startsida för Novell

Avkastningsuträknare

Räkna ut hur mycket du sparar

Anvisningar

Ta reda på hur snabbt din investering i resurshantering och tillgångshantering betalar sig. Börja med att slutföra avsnittet Komma igång. Gå sedan vidare med avsnitten nedan för att slutföra analysen.Komma igång
Antal arbetsstationer inom organisationen
Genomsnittligt antal programtitlar per arbetsstation
Totalt antal programvaruinstallationer inom organisationen
Årslön/kostnadsfördelar per IT-supportpersonal
USD

Du behöver inte klicka på någon knapp för att analysen ska beräknas. Resultaten uppdateras när du anger värdena. Det enklaste är att använda tabbtangenten för att stega igenom formuläret.

Mer information om varje besparingsdel eller om enskilda fält får du om du klickar på ? intill alternativet.

Direkta kostnadsbesparingar
Programefterlevnadsexponering
  ?
Antal icke-efterlevande titlar
Maximala civilrättsliga böter per titel
USD
Maximala straffrättsliga böter per titel
USD
Maximala böter
USD


Totalt antal potentiella olagliga kopior
Genomsnittligt detaljhandelspris per olaglig kopia
USD
Kostnad för inköp av lagliga licenser
USD


Total programefterlevnadsexponering
USD
Sannolikhet för en extern programgranskning
%
Programefterlevnadsexponering
USD


Överspendering på program
Procent av arbetsstationer med oanvända, licensierade program
%
Genomsnittlig årskostnad för uppgradering per arbetsstation
USD
Genomsnittlig kostnad för årligt underhåll per arbetsstation
USD
Överspendering på program
USD


Kostnader där leasingavtalet går ut

Kostnader för automatisk leasingförlängning

För sent returnerade arbetsstationer (per år)
Genomsnittligt antal månaders försening
Genomsnittlig leasingkostnad per arbetsstation per månad
USD
Kostnad för automatiska leasingförlängningar
USD

Kostnad för programvara och maskinvara som lagts till under leasingperioden

Arbetsstationer som returnerats med tillagd programvara och maskinvara (per år)
Genomsnittligt värde på tillagd programvara och maskinvara
USD
Kostnad på tillagd programvara och maskinvara (som inte skaffats för framtida användning)
USD
Total kostnad där leasingavtalet går ut
USD


Omdistribution av tillgångar
Procent av arbetsstationer som kan omdistribueras (per år)
USD %
Genomsnittlig kostnad för en ny arbetsstation
USD
Genomsnittlig kostnad för programvara per arbetsstation
USD
Alternativkostnad för omdistribution av tillgångar
USD


Andra direkta kostnader
Andra direkta kostnader som kan undvikas
USD
Beskrivning av andra direkta kostnader som kan undvikas (högst 30 tecken):

TOTAL BESPARING FÖR DIREKTA KOSTNADER
USD
Driftskostnader
Hjälp från supportavdelningen
Genomsnittligt antal samtal till supportavdelningen per år per arbetsstation
Procent av samtalen där brist på information om arbetsstationskonfiguration slösar bort tid
%
Bortslösade antal minuter per samtal där konfigurationsinformation saknas
Bortslösad tid (dagar)
Årlig alternativkostnad


Teknikmigreringar
Antal timmar som behövs för uppgradering/migrering per arbetsstation
Procent av arbetsstationer som migreras varje år
%
Procent bortslösad tid där information om arbetsstationskonfiguration saknas
%
Bortslösad tid (dagar)
Årlig alternativkostnad
USD


Standardisering
Antal timmar som behövs per arbetsstationsbesök
Antal besök per arbetsstation per år
Procents minskning i arbetsstationsbesök på grund av standarder
%
Tidsbesparingar (dagar)
Årlig alternativkostnad
USD


Andra driftskostnader
Andra driftskostnader som kan undvikas
USD
Beskrivning av andra driftskostnader som kan undvikas (högst 30 tecken)
Total besparing för driftskostnader
USD
Total kostnadsbesparing
USD
Implementeringskostnader
Programvaru- och konsultkostnader från Novell (om de behövs)
USD
Interna implementeringskostnader
USD
Arbetskostnader associerade med pågående inventeringsadministration (första året)
USD


Total kostnad (första året)
USD
Slutsats
Avkastning på investeringar (första året)
USD
Avkastning på investeringar i procent (första året)
%
Återbetalningsperiod (månader)
  

 

© 2014 Novell