Startsida för Novell

Funktioner

Automatisera IT-hantering och företagsprocesser i fysiska och virtuella miljöer samt molnmiljöer med omfattande och integrerade verktyg.


Nya funktioner

Nya kärnfunktioner

Effektivisera och automatisera konfigurationshantering i hela miljön med en lång rad utökade och förbättrade kärnfunktioner.

Läs mer

Integrerad säkerhetshantering på arbetsstationer för Windows

Hantera säkerhetsinställningarna för alla Windows-system via den centrala, webbaserade ZENworks-konsolen.

Läs mer

Integrerad datorhantering för Linux-arbetsstationer

Gör datormiljöerna enhetliga genom att hantera alla Windows- och Linux-arbetsstationer via en enda, enhetlig och webbaserad ZENworks-konsol.

Läs mer

Energihantering

Konfigurera policyer för att ange inställningar för Windows energisparfunktion och utföra energihanteringsuppgifter separat med Intel vPro. Kör sedan rapporter som visar resultaten av ditt arbete och dina policyer.

Läs mer

ZENworks Reporting Server

Få användbar information om IT-miljön med en förbättrad rapporteringstjänst som gör att du kan köra ett brett utbud av paketerade rapporter och skapa anpassade rapporter när det behövs.

Läs mer


Automatiserad IT-livscykel

Omfattande, integrerad konfigurationshantering

Hantera hela din Windows-miljö med en omfattande uppsättning helt integrerade verktyg för konfigurationshantering.

Läs mer

Enhetsidentifiering och agentdriftsättning

Hitta alla enheter på nätverket, klassificera dem, lägga till dem i ZENworks-databasen och driftsätt snabbt lämpliga hanteringsagenter.

Läs mer

Policybaserad automatisering

Använd ett unikt, policybaserat sätt att hantera och automatisera installation av programvara, uppdateringar, reparationer och migrering av datorer.

Läs mer

Rollbaserad administration

Ge administratörer och personal på supportavdelningen precis den kontrollnivå de behöver för att utföra sitt jobb.

Läs mer


Programdistribution och -tillämpning

Programpaketering och -driftsättning

Förenkla och automatisera paketering, driftsättning och hantering av alla program under hela livscykeln.

Läs mer

Avbildning och preboot-tjänster

Utför snabbt och effektivt automatiska avbildningsuppgifter och manuella avbildningsåtgärder.

Läs mer

Migrering till Windows 7

Använd ett unikt, policybaserat sätt – tillsammans med avancerade funktioner för avbildning och migrering av personliga inställningar – för att snabba upp processen när du migrerar till Windows 7.

Läs mer

Automatisk innehållsreplikering och distributionspunkter

Placera program och innehåll nära slutanvändarna.

Läs mer

Rollbaserad administration

Ge administratörer och personal på supportavdelningen precis den kontrollnivå de behöver för att utföra sitt jobb.

Läs mer


Driftsättning och administration

Flexibla driftsättningsalternativ som inte stör arbetet

Välj att installera endast de funktioner du behöver, eller att driftsätta hela lösningen på en gång.

Läs mer

Virtuell ZENworks-enhet

Driftsätt ZENworks Configuration Management snabbare än någonsin förr med ett nytt alternativ för virtuella enheter.

Läs mer

Arkitektur för webbtjänster

Förenkla administrationen och minska kostnaderna för infrastruktur och utbildning med en smidig, lättanvänd arkitektur för webbtjänster.

Läs mer


© Micro Focus