Startsida för Novell

Nya kärnfunktioner

Förbättringar i kärnan gör ZENworks Configuration Management till ett ännu smartare val.

Nya kärnfunktioner gör Novell ZENworks Configuration Management snabbare, mer automatiserad och mer robust än någonsin förr. Det här omfattar:

  • Platsigenkänning tillför en ny dimension i produktens identitetsbaserade metod för konfigurationshantering. Med de här nya funktionerna för platsigenkänning kan du identifiera de närmaste servrarna, kontrollera bandbreddsreglering med mera.
  • Hantering av paket- och policyändringar som hjälper till att säkerställa att ändringar endast distribueras till produktionsnätverket när du är redo att publicera dem.
  • Administrativa grupper som gör det möjligt att utnyttja Novell eDirectory™- och Microsoft Active Directory-grupper som ZENworks administrativa grupper.
  • Ett nytt 64-bitars JVM som gör att du kan få ut mesta möjliga av dagens 64-bitars maskinvara och operativsystem.
  • Systemkrav på åtgärdsnivå som ger större flexibilitet när du bygger paket för programvaruleverans.
  • Manuellt skapande och sammanställning av enheter som gör att du kan skapa enheter i förväg, och därefter sammanställa dem baserat på serienummer, MAC-adress och/eller värdnamn.
  • Frihet att välja Med ZENworks Configuration Management har du total frihet att bestämma vilka plattformar och enheter som är bäst lämpade för din organisation för att få högsta möjliga flexibilitet vad gäller hanteringen av resurser. Den kör på Windows och Linux, och fungerar med ledande kataloger och databaser. Läs mer
  • Enkel distribution och administration ZENworks Configuration Management är byggd för att leverera alla funktioner snabbt och med minsta möjliga störning. Till och med en standardprogramdistribution av ZENworks Configuration Management tar mindre än 30 minuter. Läs mer

* Obligatoriska fält

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field

Read our Privacy Policy.

Request a Call

© Micro Focus