Startsida för Novell

Integrerad säkerhetshantering på arbetsstationer för Windows

Gör säkerhetshanteringen på arbetsstationer till en helt integrerad del av den enhetliga och webbaserade ZENworks-konsolen.

Novell ZENworks innehåller Novell ZENworks Endpoint Security Management som är fullständigt integrerad i den centraliserade, webbaserade ZENworks-konsolen. Den här nya versionen omfattar:

 • En enda hanteringsagent som tillhandahåller integrerad konfigurations- och säkerhetshantering på Windows-enheter. Den här integrerade agenten kommunicerar till och från ZENworks-servern via HTTP(s)-standardprotokoll och tillhandahåller fullständiga funktioner för platsigenkänning.
 • En enda hanteringskonsol och ramverk för policyhantering för hantering av konfiguration och säkerhet. Det här inkluderar stöd för funktionsspecifika policyer som gör att du kan definiera detaljerade säkerhetsinställningar för enskilda enheter, kombinera säkerhets- och konfigurationspolicyer till enhetliga policygrupper och tilldela policyer utifrån valfri kombination av användare, enheter och platser.
 • En ny rapporteringstjänst för säkerhet på arbetsstationer som förbättrar möjligheten att köra och skapa rapporter som ger bättre insyn i policytillämpning för säkerhet på arbetsstationer.
 • En lång lista med nya avancerade funktioner och möjligheter för säkerhet på arbetsstationer, som:
  • USB-enhetshantering som gör att du kan kontrollera vilka enheter eller typer av enheter användarna har åtkomst till.
  • Lagringshantering som gör det enkelt att kontrollera åtkomst till lagringsenheter och att kontrollera AutoPlay-funktionen på stationära Windows-datorer.
  • Wi-Fi-hantering som ger dig möjlighet att begränsa trådlös åtkomst till skyddade nätverk eller betrodda åtkomstpunkter.
  • En avancerad layer 2-brandvägg som kontrollerar all inkommande och utgående trafik på hanterade enheter.
  • VPN-upprätthållande som kräver att användare använder VPN på vissa platser.
  • Programkontroll som gör att du kan begränsa om och hur program körs och om Internet kan användas.
  • Datakryptering som gör att du kan konfigurera krypteringsalternativ för flyttbara enheter och valda katalogsökvägar.
  • Klientsäkerhet som förhindrar användare från att manipulera komponenterna för säkerhetstillämpning i ZENworks-agenten.
  • Windows energisparfunktion Konfigurera policyer för att ange inställningar för Windows energisparfunktion och utföra energihanteringsuppgifter separat med Intel vPro. Kör sedan rapporter som visar resultaten av ditt arbete och dina policyer. Läs mer
  • Hantering av korrigeringar för Windows och Linux Effektivisera hanteringen av korrigeringar i hela företaget genom att övervaka och bibehålla korrigeringsefterlevnad både på Windows- och Linux-system från den huvudsakliga webbaserade ZENworks-konsolen. Läs mer

* Obligatoriska fält

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field

Read our Privacy Policy.

Request a Call

© Micro Focus