Startsida för Novell

Avbildning och preboot-tjänster

Minska distributionstider och -kostnader med omfattande programavbildning och preboot-tjänster.

I Novell ZENworks Configuration Management erbjuds ett antal preboot-tjänster som gör att du kan utföra automatiska avbildningsuppgifter och manuella avbildningsåtgärder. Det här omfattar:

  • Enkelt bildskapande som gör det lika enkelt att ta en bild som att klicka på en enda knapp i ZENworks Configuration Management Control Center.
  • Funktioner för flera bildtyper, bland annat ImageX- och Ghost-bilder.
  • Automatisk bilddistribution och multicastbilddistribution som gör det enkelt att tilldela bilder till enheter, användare eller grupper i ZENworks Control Center, och sedan automatiskt distribuera dessa bilder.
  • Intelligent bildhantering som gör att du kan skapa och tillämpa delar av bilder till olika enheter och skapa tilläggsbilder som kan användas för att utföra inkrementella uppdateringar.
  • Enhetlig enhetshantering Med ZENworks Configuration Management centraliseras hanteringen av alla resurser och enheter till en enda, enhetlig och webbaserad ZENworks-konsol. Få enhetlig enhetshantering utan krånglet med flera verktyg. Läs mer
  • Frihet att välja Med ZENworks Configuration Management har du total frihet att bestämma vilka plattformar och enheter som är bäst lämpade för din organisation för att få högsta möjliga flexibilitet vad gäller hanteringen av arbetsstationer. Den kör på Windows och Linux, och fungerar med ledande kataloger och databaser. Läs mer

* Obligatoriska fält

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field

Read our Privacy Policy.

Request a Call

© Micro Focus