Startsida för Novell

Integrerad hantering på Linux-arbetsstationer för Linux-datorer och -servrar

Dra fördel av integrerade funktioner för identifiering, distribution, inventering, paketering och fjärrhantering för Linux-enheter.

Med en komplett uppsättning integrerade funktioner för Linux-konfigurationshantering gör Novell ZENworks Configuration Management det enkelt att hantera Windows- och Linux-enheter och -servrar via samma enhetliga och webbaserade ZENworks-konsol. Det här omfattar:

 • Identifiering av Linux-enheter med SSH (Secure Shell).
 • Distribution av ZENworks Configuration Managements anpassningsbara agent till Linux-enheter med SSH, YaST, YUM eller hämtning av en enda fil.
 • En ny rapporteringstjänst för säkerhet på arbetsstationer som förbättrar möjligheten att köra och skapa rapporter som ger bättre insyn i policytillämpning för säkerhet på arbetsstationer.
 • Fullständiga inventeringsfunktioner för Linux-enheter, bland annat en fullständig maskinvaru- och paketinventering, spårning av enhetsändring och möjlighet att koppla inköp till installerade paket.
 • Distribution av Linux-operativsystem med kompletta funktioner för leverans av SUSE® Linux Enterprise och Red Hat Enterprise Linux via AutoYaST eller KickStart. Ytterligare funktioner för Linux-distribution omfattar:
  • Fortsatta funktioner för tillhandahållande av rena system i Dell PowerEdge-servrar via Dell Tookit-integrering
  • Kompletta funktioner för ZENworks-systemvariabler i AutoYaST- och Kickstart-skript
  • Förbättrade avbildningsfunktioner i Linux för avbildning av EXT3- och ReiserFS-partitioner, till och med i LVM
 • Paket- och lagerhantering som gör att du centralt kan konfigurera, paketera och kontrollera lager och paket i Linux-program. Med de här robusta funktionerna kan du:
  • Grafiskt konfigurera och schemalägga prenumerationer till externa paketlager, bland annat YUM, Novell Updates (NU), Red Hat Network (RHN) och ZENworks Linux Management.
  • Distribuera paket och filer samtidigt som du utför obligatoriska konfigurationsuppgifter med flexibla Linux-paket.
  • Konfigurera externa lager centralt med externa tjänstpolicyer.
  • Exportera paket och paketgrupper till YUM-format för enkel förbrukning av ohanterade Linux-enheter i nätverket.
  • Dra fördel av de nya programfönsterna i ZENworks för Linux, som ger Linux-datorn den fulla kraften i Novell Application Launcher (NAL).
 • Funktioner för fjärrhantering som gör integrerade VNC- och SSH-klienter tillgängliga inifrån den centraliserade ZENworks Control Center.
 • Puppet-policyer som gör att du kan utnyttja funktionerna för konfigurationshantering i puppet-projektet till att konfigurera enheterna.
 • Hantering av korrigeringar i Linux Effektivisera hanteringen av korrigeringar i hela företaget genom att övervaka och bibehålla korrigeringsefterlevnad både på Windows- och Linux-system från den huvudsakliga webbaserade ZENworks-konsolen.Läs mer
 • Rapporteringsserver Utnyttja fördefinierade rapporter och bygg snabbt nya rapporter med den senaste versionen av BusinessObjects Enterprise-motorn. Läs mer

* Obligatoriska fält

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field

Read our Privacy Policy.

Request a Call

© Micro Focus