Startsida för Novell

Utöka din valfrihet

Bild

Undvik att bli fastlåst vid en enda plattform eller leverantör.

Med Novell ZENworks Configuration Management har du total frihet att bestämma vilka plattformar och enheter som är bäst lämpade för din organisation. Det ger bästa möjliga flexibilitet vid hantering av arbetsstationer.

Till skillnad från andra lösningar där du låses fast vid ett serversystem med endast Microsoft, körs ZENworks Configuration Management både på Windows och Linux, har funktioner för Microsoft Active Directory och Novell eDirectory™, och fungerar med önskad databas (Oracle, Microsoft SQL Server eller Sybase).

Den här flexibiliteten håller kostnaderna nere och tvingar dig inte att överge dina nuvarande IT-investeringar. ZENworks Configuration Management erbjuder också en mängd olika distributionsalternativ. Du kan t.ex. välja att distribuera produkten som ett virtuellt program, som använder dina nuvarande investeringar i virtuella miljöer. Det ger en enkel driftfärdig lösning som minskar tiden och arbetet som krävs för distribution, utan att begränsa maskinvarualternativen.

  • Plattformar som kan användas Ta reda på exakt vilka servrar, arbetsstationer och tunna klienter som kan användas med ZENworks Configuration Management. Läs mer
  • Alternativ för virtuella enheter Skär ned på distributionstiden och maximera din investering i virtualiseringsteknik med ett praktiskt distributionsalternativ för virtuella enheter. Läs mer

* Obligatoriska fält

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field

Read our Privacy Policy.

Request a Call

© Micro Focus