Startsida för Novell

Policybaserad automatisering

Minska IT-arbetsåtgången och kunskapskraven samt optimera värdet av IT-resurser och kontrollera därigenom kostnaderna.

Med Novell ZENworks Configuration Management får du ett unikt, policybaserat sätt att hantera och automatisera installation av programvara, uppdateringar, reparationer och migrering av datorer. Med policybaserad automatisering kan du:

  • Skapa anpassade regler från en centraliserad konsol för att styra datorsystem under hela livscykeln, med enhetskonfigurering, avbildning, inventering, programvaruunderhåll och fjärradministration.
  • Specificera inbördes förhållanden mellan hanterade resurser.
  • Erbjuda användarna en egen anpassad arbetsmiljö, oberoende av var de befinner sig.
  • Automatiskt leverera program, innehåll och andra IT-resurser som är skräddarsydda för varje användares eller grupps personliga behov, utifrån deras företagsroller.
  • Frigöra användarna från en viss stationär eller bärbar dator och låta dem få åtkomst till sina arbetsmiljöer och program från valfri enhet.
  • Enhetlig enhetshantering Med ZENworks Configuration Management centraliseras hanteringen av alla resurser och enheter till en enda, enhetlig och webbaserad ZENworks-konsol. Få enhetlig enhetshantering utan krånglet med flera verktyg. Läs mer
  • Hantering av korrigeringar för Windows och Linux Effektivisera hanteringen av korrigeringar i hela företaget genom att övervaka och bibehålla korrigeringsefterlevnad både på Windows- och Linux-system från den huvudsakliga webbaserade ZENworks-konsolen. Läs mer

* Obligatoriska fält

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field

Read our Privacy Policy.

Request a Call

© Micro Focus