Startsida för Novell

Energihantering

Minska energikostnaderna med hjälp av sofistikerade funktioner för hantering av energipolicy och rapportering.

Det är klokt att minska energiförbrukningen i datacenter, både för miljöns skull och för lönsamheten. Med Novell ZENworks Configuration Management får du nya smidiga verktyg för effektivare övervakning, hantering och kontroll av energiförbrukning i datacenter. Det här omfattar:

  • Nya funktioner för hantering av nätström som gör att du kan tillämpa inställningar för energisparfunktioner på alla Windows-enheter.
  • Informativa rapporter som gör det enkelt att övervaka och säkerställa att policyer för energihantering efterlevs.
  • Intel vPro-integrering som gör att du kan starta enheter och utföra andra energihanteringsuppgifter separat.
  • Hantering av korrigeringar för Windows och Linux Effektivisera hanteringen av korrigeringar i hela företaget genom att övervaka och bibehålla korrigeringsefterlevnad både på Windows- och Linux-system från den huvudsakliga webbaserade ZENworks-konsolen. Läs mer
  • Omfattande, integrerad konfigurationshantering Hantera hela din Windows-miljö med en omfattande uppsättning helt integrerade verktyg för konfigurationshantering. Läs mer

* Obligatoriska fält

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field

Read our Privacy Policy.

Request a Call

© Micro Focus