Startsida för Novell

ZENworks Reporting Server

Få bättre insyn i IT-miljön med förbättrade rapporteringsfunktioner.

En djup, produktiv insyn i din IT-miljö är en avgörande faktor för effektiv konfigurationshantering. Med Novell ZENworks får du den insynen, med en utökad uppsättning rapporteringsfunktioner. Det här omfattar:

 • En förbättrad rapporteringstjänst – byggd på den senaste versionen av BusinessObjects rapporteringsmotor – som gör det enkelt att köra en mängd olika paketerade rapporter och att bygga nya anpassade rapporter i en handvändning.
 • Fullständiga funktioner för SUSE® Linux Enterprise 11
 • Nya universella rapporteringsobjekt som gör det enkelt att samla in och analysera information i följande områden – antingen genom att bygga anpassade rapporter eller genom att utnyttja en utökad uppsättning paketerade rapporter:
  • Säkerhetspolicyer för arbetsstationer – Samla in detaljerad information om efterlevnad av säkerhetspolicyer för arbetsstationer.
  • Energihantering – Samla in information om energipolicyer och "gröna" funktioner för arbetsstationerna.
  • Prenumerationer – Samla in detaljerad information för Linux-lagerprenumerationer och prenumerationsstatus.
 • Hantering av korrigeringar för Windows och Linux Effektivisera hanteringen av korrigeringar i hela företaget genom att övervaka och bibehålla korrigeringsefterlevnad både på Windows- och Linux-system från den huvudsakliga webbaserade ZENworks-konsolen. Läs mer
 • Integrerad säkerhetshantering för arbetsstationer för Windows Hantera säkerhetsinställningarna för alla Windows-system via den centrala, webbaserade ZENworks-konsolen. Läs mer

* Obligatoriska fält

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field

Read our Privacy Policy.

Request a Call

© Micro Focus