Startsida för Novell

Migrering till Windows 7

Minimera störningar i verksamheten och för slutanvändare när du migrerar till Windows 7.

Microsoft beräknar att det kan ta mer än 20 timmar att migrera en enda dator till Windows 7. Då är det tur att Novell ZENworks Configuration Management ligger i startgroparna för att dramatiskt öka hastigheten för och automatisera varje del av Windows 7-migreringen.

Med ZENworks Configuration Management kan du:

  • Använd kraftfulla funktioner för avbildning och överflyttning av personliga inställningar för att förenkla Windows 7-migrering, bibehåll datorn precis som du vill ha den och minimera störningarna i verksamheten som normalt förknippas med större uppgraderingar i operativsystemet.
  • Hantera alla olika Windows-operativsystem och -versioner i den blandade miljön.
  • Integrera ZENworks Configuration Management med Active Directory, Novell eDirectory™ och till och med miljöer med flera kataloger.
  • Läs dynamiskt av information om användarens identitet från katalogen. På så vis kan du fortsätta att hantera användare med hjälp av valfri katalog och använda ZENworks till att hantera de program och policyer som är avsedda för användarna.
  • Enhetskonfiguration och standardisering Dra fördel av automatiserad policytillämpning för att standardisera konfigurationsinställningar för operativsystem och program. Läs mer
  • Avbildning och preboot-tjänster Utför snabbt och effektivt automatiska avbildningsuppgifter och manuella avbildningsåtgärder. Läs mer

* Obligatoriska fält

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field

Read our Privacy Policy.

Request a Call

© Micro Focus