Startsida för Novell

Vanliga frågor

Du har frågor. Vi har svar.


Är det enklare att uppgradera från ZENworks 7 Desktop Management till ZENworks Configuration Management 10 eller till ZENworks Configuration Management 11?

Processen och enkelheten med att migrera från ZENworks 7 Desktop Management till ZENworks Configuration Management är densamma för båda versionerna. Att uppgradera till ZENworks Configuration Management 11 öppnar emellertid dörren för de senaste produktfunktionerna, integrationerna och plattformsstöd.

Vilken är den prioriterade sekvensen för en uppgradering från ZENworks 10.x till ZENworks 11?

Alla primära servrar uppgraderas från media. Som ett led i den här processen importeras innehållet i systemuppdateringen för ZENworks 11 till ZONE. Systemuppdateringsprocessen används sedan för att uppgradera satellitenheter och agenter.

Finns det förberedande steg som måste utföras på ZENworks 10-agenter före uppgradering till ZENworks 11?

Ja. Innan du använder systemuppdateringen måste .NET 3.5 SP1 och Windows Installer 3.1 installeras på alla enheter med den anpassade ZENworks 10-agenten. För nya agentinstallationer kommer ZENworks 11 automatiskt att distribuera dessa komponenter om du använder distributionspaketet PreAgentPkg_AgentCompleteDotNet.exe.

Vilka metoder finns det för att distribuera .NET 3.5 SP1 före en uppgradering till ZENworks 11?

Det finns två automatiserade metoder för detta när du använder ZENworks. För det första kan .NET 3.5 SP1 uppgraderas med ett Windows-paket. Novell publicerar en paketmall på Novell Cool Solutions och tillhandahåller installationskällan som en del av medierna. Det gör att paketet skapas snabbt och enkelt. Den andra metoden är att använda ZENworks Patch Management för att uppdatera .NET till den nödvändiga versionen.

Vilken inverkan har en uppgradering av SQL- eller Oracle-databasservrar som en del av den här processen?

Att uppgradera databasversionen är inget som ZENworks uppgraderar automatiskt. Processen med att uppgradera databasversioner hanteras separat från ZENworks.

Vilken är processen med att uppgradera en ZENworks Configuration Management 10-server med ZENworks Reporting Server (ZRS) installerad?

Uppgraderingen av ZENworks Reporting Server är en process i tre steg.

 1. Det första steget är att exportera anpassade rapporter från nuvarande Reporting Server.
 2. Därefter måste ZENworks Reporting Server avinstalleras från ZENworks primära server och installeras om när den primära servern uppgraderats till ZENworks Configuration Management 11.
 3. Det sista steget är att uppgradera Reporting Server till ZENworks 11 och sedan återimportera de anpassade rapporterna.
Kommer anpassade rapporter som skapats i ZENworks Reporting Server att fungera efter att ZONE uppgraderats till ZENworks Configuration Management 11 och därefter återimporterats?

Med ZENworks Reporting Server skapas anpassade rapporter med hjälp av SQL-frågor som baseras på universella förhållanden. Av den här anledningen borde alla rapporter som skapats utifrån universella objekt i ZENworks Configuration Management 10 fungera. Om däremot den anpassade rapporten innehåller direkta SQL-satser kan den behöva återskapas eller ändras efter uppgraderingen.

Kommer ZENworks-agenten att känna igen en befintlig ZENworks Endpoint Security Management-agent (eftersom det krävs att de avinstalleras före ZENworks 11-uppgraderingen)?

Ja. Om ZENworks Endpoint Security Management 3.x- eller 4.x-agenten installeras kommer ZENworks 11-installationsmekanismen att misslyckas med följande fel: "Uppdateringen avbröts på grund av att en nödvändig kontroll inte utfördes. En tidigare version av ZESM-agenten har hittats." Det här felmeddelandet visas på enheten och i ZENworks Control Center i distributionsuppgiften.

MD skrev: För närvarande kör vi ZENworks Configuration Management 10 på en Windows 2008 32-bitarsserver. Om vi skulle vilja byta till 64 bitar och uppgradera till 2008R2, går det i så fall att migrera paket/förhållanden/enheter från den gamla servern till den nya, eller måste vi göra det manuellt?

Det är väldigt enkelt att fixa. Lägg bara till den andra servern (x64) som en primär server i zonen, så kommer allt innehåll att replikeras automatiskt. Ingen migrering behöver utföras. Om du planerar att därefter avaktivera den första servern (x86) måste du migrera certifikatkällan till den andra servern innan du innan du avinstallerar ZCM.

Nya funktioner hos ZENworks Configuration Management 11

Finns det några viktiga ändringar i plattformsstöd i ZENworks 11?

ZENworks 11 har inte längre funktioner för hantering av Windows 2000-enheter. Microsoft har inte funktioner för .NET 3.5 SP1 på Windows 2000, vilket är en förutsättning för ZENworks 11-agenten.

Finns det några viktiga ändringar i arkitekturen från ZENworks 10 till ZENworks 11?

Arkitekturen i ZENworks har inte ändrats nämnvärt, det har däremot vissa av kärnkomponenterna. ZENworks 11 levereras med Tomcat 6 och en 64-bitars JVM. Vid tidpunkten för uppgradering kommer JVM automatiskt att uppgraderas till 64-bitarsversionen om det underliggande operativsystemet är 64 bitar.

Finns det några viktiga ändringar i funktioner i ZENworks 11-agenten?

Den största ändringen på Windows-hanteringssidan är att funktioner för platsigenkänning ingår. Integreringen av ZENworks Endpoint Security Management tillhandahåller det här som en kärnfunktion i den anpassade ZENworks-agenten.

Måste kunder köpa ZENworks Endpoint Security Management för att kunna använda funktionen för platsigenkänning?

Nej. Platsigenkänning är nu en del av kärnprodukten. Även om du endast har rätt till ZENworks Configuration Management kan du definiera platser, och koppla behovet av innehåll och konfiguration till dessa platser.

Uppgradera en virtuell ZENworks-enhet

Vilken är proceduren med att uppgradera en virtuell ZENworks 10-enhet?

Enhetsuppgraderingen är en uppgradering som sker parallellt och som tas upp i produktdokumentationen. Som en sammanfattning måste följande steg utföras:

Manuella steg:

 1. Distribuera en ny ZENworks 11-enhet. Den baseras på SLES 11 SP1.
 2. När ZENworks Configuration-guiden visas väljer du att migrera en äldre enhet istället för att skapa en ny ZONE.
 3. Ange IP-adress och rotlösenord för den virtuella ZENworks-enheten

Automatiserade steg:

 1. Via en säker kanal kopieras kod från den virtuella ZENworks 11-enheten till den virtuella ZENworks 10-enheten.
 2. Den virtuella ZENworks 10-enhetens innehåll och databas (om intern Sybase) uppgraderas. Om enhetsservern har rapporteringsroll säkerhetskopieras rapportdefinitioner.
 3. Den uppgraderade databasen (om intern Sybase) och innehållet kopieras till den virtuella ZENworks 11-enheten.
 4. Andra konfigurationsobjekt (som certifikat) säkerhetskopieras, och rapportdefinitioner kopieras till den virtuella ZENworks 11-enheten.
 5. Den virtuella ZENworks 10-enheten stängs av via fjärrstyrning.
 6. Den virtuella ZENworks 11-enheten antar den virtuella ZENworks 10-enhetens nätverksidentiteten (IP-adress, värdnamn osv.).
 7. Vid omstart fungerar den nya virtuella ZENworks 11-enheten som en primär server i samma ZONE.
Phil C. skrev: Kan man koppla ett virtuellt program till en befintlig hanteringszon (med en Windows ZCM-server)? Eller kan man uppgradera/migrera en ZCM-server (med Windows) till ett program genom proceduren "manuella steg"?

På den första frågan är svaret ja. Du hittar information här i dokumentationen.

Det andra alternativet fungerar också. Följ bara instruktionerna här i dokumentationen.


Ställ en fråga

Om du inte hittar svaret på din fråga på den här sidan kan du skicka frågan via formuläret. Vi kommer inte att svara dig direkt, men om din fråga platsar på sidan tar vi reda på svaret och lägger till det under vanliga frågor.

Om du behöver få svar direkt ska du kontakta Novell eller be om att bli uppringd.

© Micro Focus