Startsida för Novell

Ett bättre sätt att börja använda ZENworks

Ikonnamn

Förenkla ändrings- och konfigurationshantering med den virtuella Novell ZENworks-enheten som körs som "plug and play"

Din IT-organisation har ansvaret för en rad olika uppgifter i samband med hanteringen av konfiguration, tillgångar och korrigeringsfiler. Det omfattar allt från operativsystemmigrering och driftsättning av programvara till inventariehantering och licensefterlevnad. Uppgifterna inom ändrings- och konfigurationshantering blir allt fler, men ofta är de inkompatibla med krympande IT-budgetar, alltmer varierande och komplexa IT-miljöer och dolda program- och installationskostnader.

Med den virtuella Novell ZENworks-enheten får du hjälp att hantera de här utmaningarna. Det är en helt fristående "plug-and-play"-lösning för hantering av konfiguration, resurser och korrigeringar. Du slipper problem med inkompatibel programvara och dolda kostnader för programvara och installation. Dessutom kan du snabbt driftsätta ett komplett och fungerande system för ändrings- och konfigurationshantering.

Med det här unika installations- och driftsättningsalternativet får du hjälp att:

  • Sänk kostnaderna för att driftsätta ett system för ändrings- och konfigurationshantering genom att skapa en komplett virtuell maskin med alla de hanteringsfunktioner för konfiguration, resurser och korrigeringar som du behöver i ett enda prisvärt, förkonfigurerat och fullständigt integrerat paket. Komponenter för operativsystem, databaser, serverrapporter med mera ingår också.
  • Minska implementeringstiden genom att snabbt och enkelt driftsätta en uppsättning automatiserade och policybaserade konfigurationsverktyg med fullständiga funktioner. Inga specialkunskaper inom IT eller andra resurser behövs.
  • Förbättra tillförlitligheten och minska supportkostnaderna genom att skapa en sömlös, kontrollerad miljö där operativsystem, databasprogram, Reporting Server och ZENworks-program alltid är optimerade och konfigurerade för felfri samverkan.
  • Få tillgång till beprövad företagsklar teknik med en komplett virtuell maskin som omfattar ett JeOS (Just Enough Operating System) baserat på SUSE Linux Enterprise Server, funktioner för VMware ESX 3.5 uppdatering 4 och ESXi 4.0 som virtualiseringsplattform, samt antingen en inbäddad Sybase-databas eller en annan databas som Novell ZENworks Configuration Management kan hantera.

Den virtuella enheten är tillgänglig som installationsalternativ med alla Novell ZENworks Configuration Management-köp. Ta reda på hur den här snabba, heltäckande och perfekt optimerade virtuella enhetslösningen kan hjälpa dig att slippa komplexiteten och de dolda kostnaderna med ändrings- och konfigurationshantering i din organisation.

* Obligatoriska fält

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field

Read our Privacy Policy.

Request a Call

© Micro Focus