Startsida för Novell

Tekniska specifikationer

Läs systemkraven för den virtuella Novell ZENworks-enheten.

OBS! Om en primär server befinner sig bakom en NAT-brandvägg kan enheterna på Internet eller det offentliga nätverket inte kommunicera med den.


Hypervisor

Minsta systemkrav för installation:
 • VMware ESX Server version 3.5 uppdatering 4
 • VMware ESXi Server version 4

Konfiguration av virtuella maskiner

För ZENworks-enheten gäller följande lägsta konfigurationskrav, som enheten har förkonfigurerats enligt:
 • RAM-minne: minst 4 GB
 • Diskutrymme: minst 50 GB

Du kan öka diskutrymmet när du har distribuerat den virtuella ZENworks-enheten. Det finns mer information i avsnitt 3.3: Uppgifter efter driftsättningen.

 • Skärmupplösning: 1024 × 768 med minst 256 färger

Översättning av värdnamn

Servern måste översätta enhetsvärdnamn, annars fungerar inte vissa funktioner i ZENworks ordentligt.

Servernamn måste uppfylla DNS-kraven, annars går det inte att logga in i ZENworks. Godkända tecken är a-z (stora eller små bokstäver), siffror och bindestreck (-).


IP-adress

Servern måste ha en statisk IP-adress eller en permanent lånad DHCP-adress.

Installationen hänger sig om en NIC utan länkad IP-adress används.


Databas

ZENworks-enheten är tillgänglig med den inbäddade Sybase SQL Anywhere-databasen. Om du väljer att använda en annan databas än den inbäddade Sybase SQL Anywhere-databasen måste den andra databasen uppfylla databaskraven.


LDAP-katalog

 • LDAP-version
  • LDAP v3
   OpenLDAP kan inte användas. Om eDirectory™ har installerats på SUSE® Linux-servern kan du däremot använda den som användarkälla. Med LDAP v3 kan du få åtkomst till eDirectory på Linux-servern via de alternativa portar som du angav för eDirectory när det installerades (eftersom standardportarna kan ha använts för OpenLDAP).
 • Erkänd användarkälla
  • Novell eDirectory 8.7.3 eller 8.8 (på alla plattformar som hanteras)

   Om du använder eDirectory som användarkälla ska du se till att ingen eDirectory-användare har samma användarnamn och lösenord som någon annan. Om användarnamnen är likadana ska du se till att lösenorden är olika.
  • Microsoft Active Directory (medföljer Windows 2000 SP4 eller senare)
  • Domain Services for Windows (DSfW)

Webbläsare för administration

Någon av följande webbläsare måste vara installerad på administrationsenheten:
 • Internet Explorer 7 på Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP och Windows Server 2008
 • Internet Explorer 8 på Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows XP, Windows Server 2008 och Windows Server 2008 R2
 • Firefox version 3.0.10 eller senare korrigeringar av version 3.0
 • Firefox version 3.5 eller senare korrigeringar av version 3.5

© Micro Focus