Startsida för Novell

Funktioner för ZENworks Endpoint Security Management

Dra fördel av kraftfullare, identitetsbaserad säkerhet för arbetsstationer för att skydda den känsliga informationen i verksamheten.


Höjdpunkter bland funktioner

Få ett kraftfullt skydd för alla mobila enheter

Hur mycket av företagets säkra information lagras på mobila arbetsstationer? Novell hjälper dig ta kontroll oavsett var användarna är med hjälp av Novell ZENworks Endpoint Security Management.

Läs mer

Placera slutanvändarenheter bakom en robust brandvägg

Få tillräcklig kraftfullt brandväggsskydd på drivrutinsnivå för att skydda myndighetsdatorer från hackare och skadlig programvara.

Läs mer

Skydda dig mot fel i USB-lagringsenheter

Med Novell ZENworks Endpoint Security Management kan du lugnt använda flyttbara lagringsenheter via policyer.

Läs mer

Skapa datakryptering när du som bäst behöver den

Med Novell ZENworks Endpoint Security Management kan du enkelt definiera och upprätthålla datakrypteringspolicyer, vilket ger datasäkerhet och trygghet.

Läs mer

Du får en verkligt enhetlig lösning

Centralisera hanteringen av alla enheter till en enda, enhetlig och lättanvänd webbaserad ZENworks-konsol som heter ZENworks Control Center.

Läs mer


Nya funktioner

Få fullständig integration med ZENworks 11

ZENworks 11 sammanför konfigurationshantering och säkerhet för arbetsstationer som aldrig förr. Med ZENworks 11 driftsätter du en enda skrivbordsagent för både arbetsstationskonfiguration och säkerhetshantering, och du använder en enda enhetlig konsol till att hantera alla arbetsstationskonfigurationer samt säkerhetspolicyer och -funktioner.

Läs mer

Nya funktioner för säkerhet och kontroll

Novell ZENworks Endpoint Security Management levereras komplett med starkare, robustare funktioner som ger ännu bättre kontroll och striktare säkerhet. Från mobila enheter, till kontroll av Wi-Fi, lagring, virtuella nätverk och säkra program – ZENworks innehåller helt nya, förbättrade lösningar för att skydda viktig information som aldrig förr.

Läs mer

Brandväggssäkerhet och andra nya funktioner

I Novell ZENworks Endpoint Security Management hittar du andra nya funktioner för bättre och säkrare kryptering och brandvägg.

Läs mer


Funktioner för enhetskontroll

Avancerad portsäkerhet

Med Novell ZENworks Endpoint Security Management får du ännu bättre kontroll över dina enheter, oavsett var du är och till och med om du befinner dig utanför din säkerhetsgräns. Vi hjälper dig att lyckas på den lägsta nivån för optimal säkerhet och prestanda, och kontrollerar på ett säkert sätt anslutning via LAN, modem, Bluetooth, IR, 1394 (Firewire) med flera.

Läs mer


Funktioner för USB-säkerhet

USB-säkerhet och säkerhet för flyttbara media

Låt inte dina hemligheter promenera iväg på ett USB-minne. Med Novell kan du förhindra avsiktlig eller oavsiktlig överföring av data till flyttbara lagringsenheter. I kombination med datakryptering kan du helt enkelt inte vara bättre skyddad från såväl interna som externa dataförluster.

Läs mer


Funktioner för trådlös säkerhet

Lås din trådlösa nätverkssäkerhet

I den oupphörliga strävan efter att se till att användare inte använder otillåtna trådlösa nätverk hjälper Novell ZENworks Endpoint Security Management dig att centralt kontrollera när, hur och var användare tillåts ansluta. Och den upptäcker inte bara intrång, utan förhindrar användare helt och hållet, dygnet runt på alla platser.

Läs mer


Funktioner för programkontroll

Fullständig programkontroll

Se till att alla följer företagets programpolicyer genom att skydda arbetsstationer med ett verktyg som låter dig kontrollera vilka program användarna får och inte får använda. Vi kan hjälpa dig att se till att endast godkända program körs på företagets IT-resurser genom att skapa svartlistor/godkäntlistor, eller tvinga vissa program att köras före nätverksanslutningen.

Läs mer

Antivirus- och spionprogramintegritet

Novell ZENworks Endpoint Security Management verifierar att avsedda antivirus- och/eller antispionprogram körs och är uppdaterade, oavsett om arbetsstationen är ansluten till företagsnätverket eller Internet.

Läs mer


Funktioner för klientsäkerhet

Verkligt skydd för säkerhetsklienten

Med Novell ZENworks Endpoint Security Management skyddar du arbetsstationen genom att se till att säkerhetsklienten inte kan ändras, hackas eller avinstalleras. Skydda företagets data med verktyg som verkligen skyddar arbetsstationerna, både inifrån och utifrån.

© 2015 Micro Focus