Startsida för Novell

Fullständig programkontroll

Fullständig kontroll över program oavsett var de används

Med programkontrollen kan du se till att endast godkända program kan köras på Windows 7-, Windows 2000-, Windows XP- och Windows Vista-klienter.

  • Kraftfulla rapporteringsfunktioner I Novell ZENworks Endpoint Security Management finns nya och förbättrade tjänster för rapportering så att du snabbt och enkelt kan utföra paketerade rapporter och bygga nya rapporter. Läs mer
  • Strikt policyefterlevnad Välj en säkerhetslösning för arbetsstationer som inte står och faller med om varje anställd efterlever den. Med Novell ZENworks Endpoint Security Management kan du se till att alla anställda, vare sig de är anslutna eller inte, använder antivirus-, antispionprogram och andra program i enlighet med policyerna dygnet runt.
ZENworks Endpoint Security Management

* Obligatoriska fält

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field

Read our Privacy Policy.

Request a Call

© Micro Focus