Startsida för Novell

Brandväggssäkerhet och andra nya funktioner

Med de nya funktionerna för brandväggssäkerhet och säker kryptering är du bättre skyddad än någonsin

Novell ZENworks Endpoint Security Management innehåller en ny funktion som avaktiverar modem på arbetsstationer vid fast inkoppling till nätverket. Du får även ökade krypteringsmöjligheter med användardefinierade sekundära dekrypteringslösenord, flera definitioner för informationssäkerhet per policy, funktioner för undermappar för informationssäkerhetsplatser samt ett nytt verktyg för att kopiera fristående dekryptering till RSD efter policy.

Nya fördelar och funktioner för brandväggssäkerheten omfattar möjligheten att avaktivera Windows brandvägg och uppdatera registrering i Windows Security Center samt att ange omfång för IP (CIDR, från/till osv.). Nu finns det ytterligare en ny funktion som gör det möjligt att godkänna RSD efter beskrivning i den föredragna enhetslistan.

  • Strikt policyefterlevnad Välj en säkerhetslösning för arbetsstationer som inte står och faller med om varje anställd efterlever den. Med Novell ZENworks Endpoint Security Management kan du se till att alla anställda, vare sig de är anslutna eller inte, använder antivirus-, antispionprogram och andra program i enlighet med policyerna dygnet runt. Läs mer
  • Antivirus- och spionprogramintegritet Med Novell ZENworks Endpoint Security Management verifierar du att avsedda antivirus- och/eller antispionprogram körs och är uppdaterade, oavsett om arbetsstationen är ansluten till företagsnätverket eller till Internet. Läs mer
ZENworks Endpoint Security Management

* Obligatoriska fält

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field

Read our Privacy Policy.

Request a Call

© Micro Focus