Startsida för Novell

Nya funktioner för säkerhet och kontroll

Nyheter i ZENworks Endpoint Security Management 11

Novell ZENworks Endpoint Security Management levereras komplett med starkare, robustare funktioner som ger ännu bättre kontroll och striktare säkerhet. Verklig säkerhet för mobila enheter har aldrig varit enklare. Från mobila enheter till kontroll av Wi-Fi, lagring, virtuella nätverk och säkra program – ZENworks innehåller helt nya, förbättrade lösningar för att skydda viktig information som aldrig förr.

  • USB-enhetshantering – kontrollera vilka enheter eller typer av enheter användarna tillåts få åtkomst till (om några) via nya funktioner
  • Lagringshantering – få fullständig kontroll över åtkomst till lagringsenheter och styr AutoPlay
  • Wi-Fi-hantering – begränsa åtkomsten till endast skyddade nätverk och vissa åtkomstpunkter
  • Layer 2-brandvägg – få fullständig kontroll över all inkommande och utgående trafik på den hanterade enheten
  • VPN-kontroll – tvinga användning av VPN på angivna platser
  • Programkontroll – begränsa eller att förbjud Internet-användning via program
  • Datakryptering – konfigurera krypteringen av flyttbara enheter samt valfri katalogsökväg
  • Klientsäkerhet – förhindra effektivt användare från att manipulera komponenterna för säkerhetstillämpning i ZENworks-agenten
  • Kraftfulla rapporteringsfunktioner I Novell ZENworks Endpoint Security Management finns nya och förbättrade tjänster för rapportering så att du snabbt och enkelt kan utföra paketerade rapporter och bygga nya rapporter. Läs mer
  • Antivirus- och spionprogramintegritet Med Novell ZENworks Endpoint Security Management verifierar du att avsedda antivirus- och/eller antispionprogram körs och är uppdaterade, oavsett om arbetsstationen är ansluten till företagsnätverket eller till Internet. Läs mer
ZENworks Endpoint Security Management

* Obligatoriska fält

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field

Read our Privacy Policy.

Request a Call

© Micro Focus