Startsida för Novell

Verkligt skydd för säkerhetsklienten

Håll arbetsstationen säker på mer än ett sätt

I Novell ZENworks Endpoint Security Management används ett installerat klientprogram för att upprätthålla fullständig säkerhet på själva arbetsstationen. Det kallas Novell ZENworks Security Client och skyddar klientdata genom att i realtid bestämma nätverksplatsen för varje Windows 2000-, Windows XP- och Windows Vista-arbetsstation. Baserat på den här platsen kan ZENworks Security Client:

 • implementera regelbaserad filtrering av all inkommande och utgående trafik och skapa en egen brandvägg
 • implementera regelbaserad kontroll av maskinvaruanvändning (som från trådlösa åtkomstpunkter, flyttbara media och nätverksadaptrar)
 • samla in rapporteringsdata
 • starta utsedda program i regeldefinierade situationer (om t.ex. policyerna anger att ett VPN-program måste användas för åtkomst till nätverket på en viss plats så startas ZENworks Security Client)

ZENworks Security Client är skyddad mot avsiktlig eller oavsiktlig avinstallation, avstängning, avaktivering eller manipulering på alla sätt som skulle exponera känsliga data för obehöriga användare, även av användare som använder lokal administration. Varje åtgärd skyddar klienten mot en viss sårbarhet:

 • Vanlig avinstallation är inte tillåten utan ett installationslösenord eller såvida inte en avinstallations-MSI trycks ned av administratören.
 • Förfrågningar från Windows Aktivitetshanteraren om att avsluta ZENworks Security Client-processer tillåts inte.
 • Servicepaus/-stopp och klientavinstallation kontrolleras av ett lösenord som definieras i regeln.
 • Kritiska filer och registerposter skyddas och övervakas. Om en ändring görs i någon av nycklarna eller värdena som inte är giltig ändras registret omedelbart tillbaka till giltiga värden.
 • Bindningsskydd för NDIS-filterdrivrutin: Om NDIS-drivrutinen inte är bunden till varje adapter kommer ZENworks Security Client att binda om NDIS-filterdrivrutinen.
 • Varningsövervakning dygnet runt Med Novell ZENworks Endpoint Security Management håller du alltid ett öga på arbetsstationernas tillstånd och kan undvika kostsamma olyckor. Du får verktyg för att hålla dig informerad och distribuera, upprätthålla och övervaka säkerhetspolicyer på arbetsstationer utan att tvinga användarna att fatta säkerhetsbeslut eller justera inställningar. Läs mer
 • Använd världens starkaste brandvägg Skaffa den starkaste, mest transparenta och lättanvända brandväggen och skydda alla dina Windows-klienter mot hackare, skadlig programvara och andra hot. Läs mer
ZENworks Endpoint Security Management

* Obligatoriska fält

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field

Read our Privacy Policy.

Request a Call

© Micro Focus