Startsida för Novell

Antivirus- och spionprogramintegritet

Spara genom att placera arbetsstationer i viloläge

Med Novell ZENworks Endpoint Security Management kan du vidta omedelbara åtgärder om regelverken inte efterlevs för någon arbetsstation genom att placera den i säker, anpassningsbar karantän. Det här förhindrar effektivt spridning av virus eller annan smitta till nätverket.

Avhjälpande åtgärder kan också initieras och när efterlevnad bekräftas tas arbetsstationen ur karantänen. Inställningar av säkerhetsregler upprätthålls automatiskt före, under och efter karantän.

  • Strikt policyefterlevnad Välj en säkerhetslösning för arbetsstationer som inte står och faller med om varje anställd efterlever den. Med Novell ZENworks Endpoint Security Management kan du se till att alla anställda, vare sig de är anslutna eller inte, använder antivirus-, antispionprogram och andra program i enlighet med policyerna dygnet runt.
  • Säkerhetsklient I Novell ZENworks Endpoint Security Management används ett installerat klientprogram för att upprätthålla fullständig säkerhet på själva arbetsstationen. Det kallas Novell ZENworks Security Client och skyddar klientdata genom att i realtid bestämma nätverksplatsen för varje Windows 2000-, Windows XP- och Windows Vista-arbetsstation. Läs mer
ZENworks Endpoint Security Management

* Obligatoriska fält

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field

Read our Privacy Policy.

Request a Call

© Micro Focus