Startsida för Novell

USB-säkerhet och säkerhet för flyttbara media

Extra säkerhet även för de minsta flyttbara enheterna

Den mängd data som snabbt kan kopieras till löstagbara lagringsenheter ökar för varje dag. Samtidigt som dessa enheter markant ökar produktiviteten kan de också orsaka farligt stora hål i datasäkerheten och kontrollreglerna. Hot orsakade av dessa enheter inkluderar:

 • illvilliga användare som kopierar stora mängder data utan ändringslogg
 • välmenande användare som förlägger eller kastar enheter innehållande känslig information
 • virus eller annan skadlig kod som förs in i nätverket via smittade enheter
 • brott mot HIPAA, SOX, GLBA eller andra regler på grund av att känsliga data kopieras och transporteras okrypterade

Novell ZENworks Endpoint Security Management innehåller kraftfulla funktioner för USB-säkerhet. Administratörer kan skydda företagsdata och -resurser både innanför och utanför företagets säkerhetsgräns med fullständig diskkryptering [kommer i början på 2011], personlig brandvägg och program mot skadlig kod [kommer i början på 2011].

Tack vare avancerad, patentsökt och platsigenkännande teknik kan du med ZENworks Endpoint Security Management upprätthålla i hög grad anpassningsbara säkerhetspolicyer för lagringsenheter på Windows 2000-, Windows XP- och Windows Vista-maskiner. De här policyerna hanteras centralt, distribueras automatiskt till användare och maskiner och upprätthålls kontinuerligt – alltid och överallt – utan att användaren behöver göra något.

Med Novell ZENworks Endpoint Security Management kan du:

 • kontrollera användningen av interna optiska media och alla typer av löstagbara lagringsenheter, bland annat:
  • CD-enheter
  • DVD-enheter
  • USB-minnen
  • Diskettenheter
  • Zip-enheter
  • mp3-spelare
 • tillåta eller blockera åtkomst helt eller begränsa enheten till skrivskyddad åtkomst
 • upprätthålla tillstånd baserat på var användaren befinner sig
 • kontrollera filsystemet så att enheter som inte utgör något säkerhetshot (som en USB-mus) inte avaktiveras
 • noggrant kontrollera specifika enheter baserat på serienummer
 • skapa rapporter och varningar när tillåtna gränser överskridits

Novell ZENworks Endpoint Security Management tillhandahåller kraftfull och noggrann datasäkerhet

Kontroll av lagringsenhet. Novell ZENworks Endpoint Security Management ger administratörer kontroll över användningen av lokala optiska media (CD-R/W, DVD+/-R/W) och alla anslutna lagringsenheter (USB-minnen, diskettenheter, flashminneskort, zip-enheter, SCSI PCMCIA-kort och andra typer av flyttbara media).

Administratörer kan ange policybaserade begränsningar på åtkomstbehörigheter för enheter. Det här skyddar dataintegriteten och -förtroligheten i arbetsstationen samtidigt som arbetsstationen skyddas mot införandet av skadlig programvara och andra obehöriga aktiviteter.

Serienummerbaserad kontroll. Novell ZENworks Endpoint Security Management ger noggrann kontroll av vilka enheter som är tillåtna, blockerade eller angivna som skrivskyddade. Ett separat verktyg finns också för att fånga in enhetsnamn och serienummer till en referenslista som sedan kan importeras till en regel.

Skydd mot ej granskningsbara transaktioner. Novell ZENworks Endpoint Security Management skyddar mot införandet av lokala lagringsenheter som kan kopiera data utan att lämna något granskningsspår. Dessa transaktioner blockeras genom att helt och hållet avvisa användningen av sådana enheter överallt, eller genom att avvisa användningen baserat på en arbetsstations nätverksplats. Lagringsenheter kan försättas i skrivskyddat läge eller helt avaktiveras, medan arbetsstationens hårddisk och alla nätverksenheter förblir tillgängliga och användbara.

Rapportering. Novell ZENworks Endpoint Security Management innehåller rapporter och varningar för att meddela administratörer och säkerhetschefer om potentiella hot. Rapporter kan innehålla viktig platsinformation, namn på filer som överförts till löstagbara lagringsenheter, storleken på filerna, vem som överförde dem samt när filen överfördes och till vilken enhet.

 • Säkerhet för mobila enheter I Novell ZENworks Endpoint Security Management finns funktioner för mobil säkerhet som ser till att mobila enheter utanför din säkerhetsgräns är säkra och skyddade. Läs mer
 • Cisco NAC-integrering Novell ZENworks Endpoint Security Management stöder fullt ut Ciscos NAC-initiativ (Network Admission Control). Läs mer
ZENworks Endpoint Security Management

* Obligatoriska fält

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field

Read our Privacy Policy.

Request a Call

© Micro Focus