Startsida för Novell

Garantera den trådlösa nätverkssäkerheten

Skyddar dig mot till och med de mest oskyddade Wi-Fi-nätverk

Företag har vidtagit åtgärder för att säkerställa säkerheten och sekretessen för sina egna interna Wi-Fi-nätverk, men det här skyddet slutar ofta vid företagets yttre gräns. Varje dag befinner sig dina anställda på flygplatser, hotell eller kaféer och kontrollerar sin e-post eller hämtar kundregister eller andra känsliga data. Frågan är inte om ditt företag behöver trådlös säkerhet, det handlar egentligen om hur du får kontroll på trådlösa anslutningar innan du utsätts för en allvarlig risk.

Oskyddade Wi-Fi-nätverk utgör flera problem för verksamheten. Utan trådlösa säkerhetskontroller kan användare oavsiktligt utsätta både lokala data och företagsdata för fara från en Wi-Fi-surfpunkt eller rent av från kontoret. Hackare kan enkelt hitta en öppning i ett oskyddat system på en åtkomstpunkt eller surfpunkt och köra skriptade, peer-to-peer-attacker. De kan få åtkomst till konfidentiella data som kundlistor, projektplaner och till och med kombinationer av användarnamn och lösenord.

Med Novell ZENworks Endpoint Security Management får du branschens första centralt hanterade programlösningar för säkerhet på arbetsstationer för kontroll och hantering av trådlös anslutning på Windows 2000-, Windows XP-, Windows Vista- och Windows 7-maskiner.

IT-avdelningen kan:

 • ha fullständig kontroll över trådlösa anslutningar
 • se till att bara godkända trådlösa nätverkskort används
 • fullständigt tysta den trådlösa signalen om så önskas
 • automatiskt distribuera i förväg delade WEP-nycklar utan användarinblandning
 • tillåta kommunikation endast via godkända trådlösa enheter
 • snabbt få information om illvilliga åtkomstpunkter och obehöriga WLAN
 • automatiskt anpassa användares anslutningstillstånd efter nätverksplats
 • blockera osäkra trådlösa anslutningar som ad-hoc-anslutningar och sådana som inte skyddas av WEP, WPA och 802.11i eller andra standarder

Användare kan:

 • få säker åtkomst till behöriga trådlösa åtkomstpunkter även i riskfyllda miljöer
 • ansluta lätt utan att ange komplicerad säkerhetsnyckelinformation
 • förbli produktiva på ett säkert sätt på alla trådlösa platser
 • bedriva sin verksamhet på ett säkert sätt på flera platser
 • undvika att ta svåra säkerhetsbeslut
 • slipp puttas från en åtkomstpunkt till en annan och tappa anslutningen

Hackare kan inte:

 • få åtkomst till företagsnätverket via en användares trådlösa nätverkskort
 • skanna bärbara datorers portar och läsa känsliga data över trådlösa surfpunkter
 • plantera skadlig programvara på mobila enheter via trådlös åtkomst
 • dirigera om känsliga kommunikationer till illvilliga åtkomstpunkter
 • lura användare att göra osäkra anslutningar till obehöriga åtkomstpunkter eller "ad-hoc"-åtkomstpunkter

Den patentsökta AccessAware™-tekniken hanterar och kontrollerar centralt mobila WLAN-anslutningar och åtkomstpunktssynlighet efter nätverkskort, användare/grupp och plats.

 • Säkerhetspolicyer Med ZENworks Endpoint Security Management och dess inbyggda, enda hanteringskonsol och policyhanteringsparadigm får du funktionsspecifika säkerhetspolicyer med vilka du kan definiera säkerhetsinställningar i detalj för varje mobil enhet. Läs mer
 • Kraftfulla rapporteringsfunktioner I Novell ZENworks Endpoint Security Management finns nya och förbättrade tjänster för rapportering så att du snabbt och enkelt kan utföra paketerade rapporter och bygga nya rapporter. Läs mer
ZENworks Endpoint Security Management

* Obligatoriska fält

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field

Read our Privacy Policy.

Request a Call

© Micro Focus