Startsida för Novell

BYOD, ta med din egen enhet

hus

Hantera både företagsägda enheter och privatägda (BYOD) enheter på ett smidigt sätt

Du är ansvarig för känsliga data i din organisation, även när dessa finns på en privatägd enhet. Med så mycket som 70 procent av företagets immateriella rättigheter i rörelse enbart via e-post behöver du ett sätt att skydda vad användarna gör med sina mobila enheter

Skydda ditt företag oavsett om du äger eller inte äger alla mobila enheter:

För företagsägda enheter: Med Novell ZENworks Mobile Management kan IT-avdelningen kontrollera enheten helt och hållet. Du kan tilldela en standarduppsättning med program och ange regler för åtkomst och användning för mobila enheter som är precis så strikta som de du använder för andra företagsenheter.

För BYOD-enheter: Ge användarna alternativet att hämta ZENworks Mobile Management-agenten. De godkänner om de vill använda de policyer som IT-avdelningen har definierat, som innebär att de godkänner den IT-kontroll som tillåts i policyerna.

Förhindra felaktig BYOD-användning. Om användare vägrar att gå med i programmet blockerar du deras åtkomst till företagets resurser. Ja, en sådan kontrollnivå kan minska produktiviteten för den användaren. Men användare som vägrar att delta utsätter företaget för en risk – och vinsterna med BYOD-produktivitet är helt enkelt inte tillräckligt stora för att riskera ett säkerhetsintrång eller en mardrömssituation när det gäller regelefterlevnad.

© 2015 Micro Focus