Startsida för Novell

Vanliga frågor

Du har frågor. Vi har svar.


Vad är ZENworks Mobile Management?

Novell ZENworks Mobile Management är en produkt där kunder, från en enda webbtjänstkonsol, kan hantera och skydda hela livscykeln för arbetsstyrkan som använder mobila enheter med hjälp av liknande koncept som ZENworks-kunder kommit att uppskatta; dvs. användare, policyer och mobilappar.

Vilka enhetsplattformar kan jag hantera med ZENworks Mobile Management?

Med ZENworks Mobile Management kan du hantera en rad relevanta plattformar som Apple iOS, Android (med förbättrade funktioner via NitroDesk TouchDown), Windows Mobile, Symbian samt andra enheter som använder ActiveSync, till exempel BlackBerry 10.x och Windows Phone.

Kan jag skydda enheter med ZENworks Mobile Management?

Ja. Med ZENworks Mobile Management kan organisationen centralt låsa enhetsinställningar, upprätthålla lösenordskrav och genomdriva kryptering på enheten. Läs i Jämförelse av enhetsplattformar om du vill ha mer information om specifika enhetsfunktioner.

Finns det någon lösning i ZENworks Mobile Management för att hantera företagsdata på en enhet?

Ja. Med ZENworks Mobile Management kan du kryptera innehållet i enheten som hanteras och utföra antingen en selektiv radering eller fullständig radering ifall enheten försvinner eller blir stulen. Läs i Jämförelse av enhetsplattformar om du vill ha mer information om vilka enheter som kryptering kan användas på.

Vilka huvudsakliga funktioner får jag med ZENworks Mobile Management?

Med ZENworks Mobile Management får du möjlighet att centralt tilldela program och policyer, samla in inventeringsinformation om enheter, implementera säkerhetsfunktioner, tillgångsspårning och -plats, fjärradering av enhet och program-/filhantering. Förutom dessa funktioner kan slutanvändare få åtkomst till en självbetjäningsportal för att utföra vissa grundläggande administrativa funktioner.

Vad kostar ZENworks Mobile Management?

Det rekommenderade priset för en ZENworks Mobile Management-licens är 59 USD per enhet och 15 USD per år för underhåll. Alternativt finns prenumerationer för 30 USD per år. Alla siffror är angivna i USD. Kontakta din Novell-representant angående utfärdade prislistor och fler detaljer om programspecifika priser.

Kan jag betala ett prenumerationspris för en värdbaserad lösning på ZENworks Mobile Management?

Inte just nu. Det här är emellertid ett område som vi undersöker i detalj.

Vilken maskinvara och programvara behöver jag för att vara värd för ZENworks Mobile Management i mitt eget nätverk?

I den nuvarande utgåvan behöver du installera ZENworks Mobile Management-webbtjänsten på en Windows-server som kör Internet Information Services. (Mer information finns i Dokumentation.) Hur många servrar varje kund behöver kan variera beroende på implementeringens storlek och komplexitet.

Kan ZENworks Mobile Management anpassas för både privatägda enheter och företagsenheter?

Ja. Personliga enheter och företagsenheter kan spåras och hanteras med separata inställningar av säkerhetspolicyer, inom samma policygrupp. Du kan exempelvis fjärradera en hel företagsenhet samtidigt som du enbart fjärraderar företagsdata på en privatägd enhet.

Vad har Novell för ståndpunkt och vad rekommenderar ni när det gäller BYOD-enheter (ta med din egen enhet)?

Varje kund har sin egen unika policy när det gäller att tillåta anställda att ta med sig sina egna enheter till arbetsplatsen, inklusive att lagra känsliga företagsdata på privatägd egendom. Även om det inte finns någon generell rekommendation som helt och hållet uppfyller varje organisations behov rekommenderar Novell verkligen att organisationer implementerar en "BYOD-strategi". Strategin ska ta hänsyn till den datasäkerhetsrisk som organisationen utsätts för, samt krav på arbetsstyrkans produktivitet. Varje organisation bör använda strategin för att skapa och implementera ett avtal om användningsvillkor med de anställda som på ett rimligt sätt väger organisationens risk mot arbetsstyrkans produktivitet. Kontakta din Novell-representant om du vill ha mer information.

Kan jag fjärrstyra enheter med ZENworks Mobile Management?

Nej. För närvarande är den här funktionen inte genomförbar på grund av den mångfald av plattformar för mobila enheter där ZENworks Mobile Management kan användas. Efterhand som mobila enheter utvecklas mer kommer detta att ändras.

Hur bra går ZENworks Mobile Management att anpassa till mycket stora implementeringar där tusentals enheter hanteras?

ZENworks Mobile Management går mycket bra att anpassa i stora företagsmiljöer, och som en tumregel föreslår vi en webbserver per tiotusen enheter som är planerade att hanteras. (Mer information finns i Dokumentation.)

På vilka databasplattformar kan ZENworks Mobile Management användas?

För närvarande stöder ZENworks Mobile Management Microsoft SQL Server 2008. (Mer information finns i Dokumentation.)

Med vilka serverplattformar kan ZENworks Mobile Management användas när det gäller att vara värd för grundläggande webbtjänster?

För närvarande stöder ZENworks Mobile Management Microsoft Windows Server, version 2003 och 2008. (Mer information finns i Dokumentation.)

Med vilka webbserverplattformar kan ZENworks Mobile Management användas idag? Hur blir det i framtiden?

För närvarande stöder ZENworks Mobile Management Microsoft Internet Information Services, version 6 och 7. (Mer information finns i Dokumentation.)

När kommer ZENworks Mobile Management att integreras fullt ut med ZENworks Control Center?

ZENworks Mobile Management integreras delvis i ZENworks Control Center (ZCC) i nästa utgåva av produkten. Den kommer att innehålla en enhetlig installation samt stöd för Oracle- och Sybase-databaser utöver MS SQL. Denna inledande integrering ger ZCC-användare möjlighet att öppna och ändra ZENworks Mobile Management-webbkonsolen i ZCC. Följande utgåva kommer att inkludera fullständig integrering i ZCC.


Ställ en fråga

Om du inte hittar något svar på din fråga på den här sidan kan du skicka in den med det här formuläret. Vi kommer inte att svara dig direkt, men om din fråga lämpar sig för den här sidan tar vi reda på svaret och lägger till det i Vanliga frågor.

Om du behöver ett svar direkt kontaktar du Novell eller begär att bli uppringd.

© Micro Focus