Startsida för Novell

Funktioner i ZENworks Patch Management

Skydda nätverket mot höga kostnader på grund av virus med en automatiserad lösning för hantering av korrigeringar som hämtar och driftsätter rätt korrigeringar till rätt maskiner vid rätt tidpunkt.


Nya funktioner

Minska arbetet med och kostnaderna för hantering av korrigeringar

Aktivera automatiserade processer för korrigeringsutvärdering, övervakning och åtgärder. Tillämpa korrigeringar upp till 13 gånger snabbare utan att belasta personalen.

Läs mer

Korrigeringar för Windows- och Linux-arbetsstationer

Tillhandahåll plattformsoberoende hantering av korrigeringar för Windows- och Linux-system från en enda konsol.

Läs mer

Öka efterlevnaden med bättre hantering av korrigeringar

Övervaka korrigeringsefterlevnad, identifiera och utvärdera snabbt sårbarheter och tillämpa automatiskt uppdateringar och korrigeringar för att uppfylla fördefinierade standarder.

Läs mer

Anpassat stöd för korrigeringar

Med Novell ZENworks Patch Management kan du nu skapa dina egna anpassade korrigeringar och ändå dra fördel av automatiserad driftsättning och rapportering.

Sårbarhetsavisering

Få aviseringar om nya korrigeringspaket dynamiskt så att du alltid känner till de senaste korrigeringsalternativen.


Övervakning och rapportering

Agentbaserad övervakning

Känn till korrigeringsstatusen för alla arbetsstationer.

Läs mer

Dynamisk rapportering visar alla detaljer

Få den kunskap du behöver för att bibehålla efterlevnad med en ny, kraftfull rapporteringsmotor.

Läs mer

Du får en verkligt enhetlig lösning

Centralisera hanteringen av alla enheter till en enda, enhetlig och lättanvänd webbaserad ZENworks-konsol som heter ZENworks Control Center.

Läs mer

Öka efterlevnaden med bättre hantering av korrigeringar

Övervaka korrigeringsefterlevnad, identifiera och utvärdera snabbt sårbarheter och tillämpa automatiskt uppdateringar och korrigeringar för att uppfylla fördefinierade standarder.

Läs mer


Säker, automatiserad testning och driftsättning

Insamling, analys och förtestning

Eliminera tiden och det manuella arbetet som krävs för att samla in, analysera och testa det överväldigande antal korrigeringar som finns för olika arbetsstationssystem.

Läs mer

Automatiserad driftsättning av korrigeringar

Effektivisera och automatisera alla aspekter av processen för driftsättning och verifiering av korrigeringar. Hämta korrigeringar snabbt och säkert med ZENworks Patch Management till de maskiner som behöver dem.

Läs mer


Policybaserad efterlevnad

Policybaserad efterlevnad

Övervaka korrigeringsefterlevnad baserat på fördefinierade policyer och åtgärda automatiskt system som inte uppfyller minimistandarder.

Läs mer

© 2015 Micro Focus