Startsida för Novell

Policybaserad hantering av efterlevnad

Bibehåll fullständig efterlevnad och dokumentera resultaten.

Efterlevnadshanteringen blir enklare med Novell ZENworks Patch Management. Du kan skapa obligatoriska miniminivåer för korrigeringsefterlevnad baserat på fördefinierade policyer. System med arbetsstationer övervakas då kontinuerligt för efterlevnad.

Produkten kan till och med automatiskt åtgärda system som inte uppfyller minimistandarder. Och för att hjälpa dig bevisa ditt arbete för efterlevnadshantering dokumenterar den tydligt de förbättringar som gjorts i korrigeringsefterlevnad. Det här omfattar:

  • Teknik som upprättar en säkerhetsprofil för varje hanterad nod på nätverket och underlättar pågående efterlevnad.
  • 21 standardrapporter som dokumenterar ändringar och visar hur interna och externa krav på granskning och korrigeringsefterlevnad fortlöper.
  • Automatisk tillämpning av obligatoriska uppdateringar och korrigeringar i nya system och installationer för att få efterlevnad med fördefinierade policyer och standarder.

 

  • Dynamisk rapportering visar alla detaljer ZENworks Patch Management innehåller en kraftfull säkerhetsrapporteringsmotor och dynamiska, kontrollpanelliknande rapporter som tillsammans erbjuder en detaljerad överblick av korrigeringsefterlevnad.Läs mer
  • Utöka räckvidden på lösningen för korrigeringshantering Skydda arbetsstationerna med förtestade korrigeringar för Windows, Linux med flera. Kontrollera Windows- och Linux-korrigeringarna från en enda, enhetlig konsol.Läs mer

© 2015 Micro Focus