Startsida för Novell

Identity and Security

Lösningar

Bygg upp en trygg miljö


När du väl upptäcker en brist i nätverkssäkerheten kan det vara för sent. Sluta oroa dig för identitets- och säkerhetsutmaningar. Börja använda automatiserade lösningar som omsätter policyerna i praktiken.

Det räcker inte att bara skriva ned hanterings- och säkerhetsbestämmelserna. Utan en konsekvent tillämpning av policyerna riskerar du fortfarande att råka ut för dataförlust, driftsavbrott och kostsamma böter. Med fler än 6 000 driftsättningar hos kund hittills levererar Novell nätverkssäkerhet du kan lita på. Med vår teknik automatiseras identitets- och säkerhetshanteringen, så att verksamheten kan fortlöpa dygnet runt och årets alla dagar. Novell har länge varit ledande inom identitets- och säkerhetslösningar och har verktygen du behöver för att se till att bestämmelser och policyer alltid tillämpas korrekt i hela företaget. Vi hjälper dig med hanteringen av identiteter, tilldelning, åtkomst och regelefterlevnad. Du har redan det som krävs. Vi hjälper dig bara att använda det.


Identity and Security-lösningar

 • 1

  Compliance Management Har du kontroll över regelefterlevnaden? Oroa dig inte. Du kommer att ha det.

  Med Novells lösningar för efterlevnadshantering blir det enklare att se till och bevisa att såväl interna och externa regler efterlevs – nu och på sikt. I våra unika lösningar integreras teknik för identitets-, åtkomst- och säkerhetshantering, så att du alltid kan se vem som går in var, när de gör det och om de är behöriga. Vår lösning är den enda som kopplar samman människor, processer och riktlinjer. Du kan hantera risker bättre och helt slippa kostsamma och tidskrävande granskningar.

  Eftersom du med Novells lösningar för efterlevnadshantering kan se säkerhetsrisker och bristande efterlevnad i realtid, kan du hitta och åtgärda interna angelägenheter innan de blir externa problem.

  Novells lösningar för efterlevnadshantering innehåller följande funktioner:

  • Automatisering och validering av efterlevnad
  • Åtkomstkontroll
  • Hantering av säkerhet och sårbarheter

  Vår teknik ger dig pålitlig och säker åtkomst och en helhetsvy över nätverkshändelser och användare i realtid. Resultatet blir att du omedelbart kan ta itu med potentiella hot och tillhandahålla säkra bevis på efterlevnad.

  + Läs mer

 • 2

  Identity and Access Management Du har goda skäl att oroa dig för de potentiella säkerhetshot dina många slutanvändare utgör.

  Som tur är behöver det inte innebära att du utsätter verksamheten för risker när du tilldelar åtkomst till informationsresurser och uppdragskritiska program. Med Novells lösningar för identitets- och åtkomsthantering kan du upprätthålla såväl produktiviteten som nätverkssäkerheten utan oro.

  Öka nätverkssäkerheten med funktioner som:

  • Hantering av hela identitetslivscykeln
  • Åtkomsthantering
  • Single Sign-On för företag
  • Lösenordshantering

  Vår teknik riktar in sig på de svåra utmaningarna när det gäller hantering av identitet och åtkomst, bland annat att automatisera verksamhetsprocesser, eliminera säkerhetsrisker och skapa förutsättningar för efterlevnad av såväl interna policyer som externa regler. Med Novells teknik kan du hålla koll på och följa dina värdefulla informationsresurser, oavsett vilka system och program som ingår i din identitets- och säkerhetsinfrastruktur.

  + Läs mer

 • 3

  Security Management Det finns inget värre än professionella hackare – utom missnöjda anställda. Se till att skydda dig mot båda. Vidta förebyggande säkerhetsåtgärder med Novells Security Management-lösning.

  Hackare blir allt mer organiserade, motiverade och går allt längre för att uppnå sina mål. Fler attacker har samband med organiserad brottslighet och nuförtiden finns det starka ekonomiska incitament att stjäla känsliga data. Dessutom finns det allvarliga hot inifrån. Oavsett om det handlar om en missnöjd före detta anställd, en nuvarande anställd som försöker sko sig på företaget eller bara någon med för mycket behörighet som råkat förirra sig är det svårt att skydda sig. Vi kan hjälpa dig.

  Security Management från Novell är ryggraden i ett välfungerande säkerhetssystem. Det knyter samman säkerhetsinformationen från alla delar av organisationen och ger dig en tydlig bild av det som hänt tidigare, nuvarande status och potentiella risker. Det omfattar kraftfull hantering av händelseloggning och den robustaste, mest anpassningsbara och bäst beprövade SIEM-lösningen på marknaden, använd och betrodd av några av världens största organisationer.

  + Läs mer

* Obligatoriska fält

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field

Read our Privacy Policy.

Request a Callresurser


© 2015 Micro Focus