Startsida för Novell

Onslow College

Genom att använda SUSE Linux Enterprise Server med Xen-virtualisering kunde Onslow College förbättra sin servermiljös prestanda och flexibilitet samtidigt som de minskade sina kostnader och snabbade upp nödåterställningen.

Om Onslow College

Onslow College är en statlig högstadieskola med 1 150 elever som ligger i Wellington i Nya Zeeland. Skolan grundades 1956 och deltar aktivt i samhällslivet i sitt närområde genom att erbjuda förstklassig utbildning i en samarbetsinriktad, vänlig, stimulerande och disciplinerad miljö.

Utmaning

Budgeten för ny servermaskinvara var mycket begränsad hos Onslow College, och skolan bestämde sig för att utforska de möjligheter som virtualisering kunde erbjuda för att få resurserna att räcka till. Genom att lägga flera virtuella maskiner på varje fysisk server förväntade sig skolan att kunna göra stora kostnadsbesparingar, både vad gäller maskinvaruinköpen i den inledande fasen och de fortlöpande driftskostnaderna.

Skolan ville successivt ta ett flertal äldre servrar ur drift medan man driftsatte fyra nya servrar. Genom att börja använda virtualiseringsteknik hoppades de även kunna minimera sina inköp av fysiska maskiner.

Utmaningen låg i att hitta en virtualiseringslösning som inte bara kunde leverera stor flexibilitet, skalbarhet och prestanda utan även enkel hantering, och allt det till ett kostnadseffektivt pris! En annan viktig faktor var återställningsmöjligheterna – Onslow College ville kunna driftsätta nya virtuella servrar enkelt, som metod för att garantera snabb nödåterställning.

Novells lösning

När de hade övervägt VMware-virtualisering valde Onslow College den inbyggda Xen-virtualiseringstekniken i SUSE® Linux Enterprise Server, som de betraktade som den bästa lösningen för deras behov.

"Med Xen-virtualiseringen i SUSE Linux Enterprise Server fick vi den skalbarhet och flexibilitet som vi sökte, utan de kostnader som följer med en tillverkarspecifik lösning som VMware," säger Tom Cummings, chef hos Cummings & Partners, som även är lärare på Onslow College och driver skolans nätverk. "Vi såg Xen-tekniken på ett Novell BrainShare-evenemang, och insåg att det skulle ge oss möjlighet att virtualisera vårt serverlandskap till en bråkdel av den beräknade kostnaden."

Med Xen-virtualiseringen i SUSE Linux Enterprise Server fick vi den skalbarhet och flexibilitet som vi sökte, utan de kostnader som följer med en tillverkarspecifik lösning som VMware. – Tom Cummings
Chef, Onslow College

Cummings & Partners samarbetade med Crypt Consulting vid införandet av SUSE Linux Enterprise Server, och vid migrering av Onslow Colleges befintliga Novell Open Enterprise Server-miljöer till virtuella Xen-servrar. Under samarbetet installerade de även och konfigurerade en virtuell Microsoft Windows Server 2003-maskin som körs i Xen på SUSE Linux Enterprise Server. Den nya virtualiserade miljön körs på IBM BladeCenter-maskinvara.

"Vi fortsätter att köra vissa av våra gamla miljöer på fristående fysiska servrar, men 95 procent av vårt serverlandskap – inklusive Microsoft Windows Server 2003 – virtualiseras i Xen på SUSE Linux Enterprise Server," säger Cummings. "Lösningen var enkel att införa, och våra användare märkte aldrig ens att vi hade gått över till virtualiserade servrar!"

Användningen av Xen-virtualisering har gett Onslow College möjlighet att köra tre olika operativsystem på en helt standardiserad maskinvara, och alla system kan dessutom hanteras med samma verktyg. Om en server mot all förmodan skulle gå ned kan skolan helt enkelt återställa de relevanta virtuella servrarna till ett nytt blad från lagrade avbildningar.

"Nödåterställningen har blivit rejält mycket snabbare och enklare i den virtualiserade miljön," säger Cummings. "Förr innebar ett maskinvarufel att vi var tvungna att rekonstruera hela servern, eftersom den satt fast i den fysiska lådan. Nu är det bara att starta upp ett nytt blad och sen starta om de virtuella servrarna i princip omedelbart."

Resultat

Genom att gå över till virtuella Xen-servrar på SUSE Linux Enterprise Server har Onslow College kunnat maximera värdet hos sina aktuella och framtida investeringar i servermaskinvara. Förmågan att kunna köra flera virtuella maskiner sida vid sida på samma fysiska server innebär att skolan inte kommer att behöva ny maskinvara lika ofta, vilket även innebär att kostnaderna för el till och kylning av serverrummet minskar.

"Skolan hade redan budgeterat för en uppgradering av servern innan vi införde Xen-virtualisering, och tack vare den räckte budgeten mycket längre," säger Cummings. "En andra bladserver kommer snart att anslutas till nätverket, och utan Xen-virtualisering hade vi kanske behövt fem eller sex ytterligare servrar för att hantera samma arbetsbelastning. Vi planerar även att ställa av våra andra servrar genom att flytta deras arbetsbelastningar till virtuella servrar, så att vi kan få ned vår elräkning ännu mer."

Vi behöver kunna köra flera olika operativsystem, och med Xen-virtualisering på SUSE Linux Enterprise Server får vi en stabil, högpresterande miljö som låter oss göra just det. – Tom Cummings
Chef, Onslow College

Med hjälp av Xen-virtualisering på SUSE Linux Enterprise Server kan Onslow College köra sitt heterogena serverlandskap med blandade miljöer på samma fysiska maskinvara, och på så sätt förenkla hanteringen och eliminera behovet av att köpa olika maskinvara för olika operativsystem.

"Vi behöver kunna köra flera olika operativsystem, och med Xen-virtualisering på SUSE Linux Enterprise Server får vi en stabil, högpresterande miljö som låter oss göra just det," säger Cummings "Vi har skapat en SUSE Linux Enterprise Server-miljö avsedd för konstruktion och testning av virtuella Xen-maskiner. När de är färdiga kan vi smidigt införa dem i produktionen på BladeCenter – vilket har visat sig innebära enorma besparingar av både tid och pengar."

* Obligatoriska fält

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field
I give Micro Focus and/or Micro Focus partners permission to contact me regarding Micro Focus products and services. View our Privacy Policy
is a required field

Request a Call

Relaterade produkter och lösningar

© Micro Focus