Startsida för Novell

Sony Italia

När en ny lagstiftning om starkare datasekretess infördes i Italien behövde Sony Italia kunna uppvisa granskningsbara uppgifter om alla inloggningar på de system som innehåller personliga data. Företaget samarbetade med H4T, som är en av Novells partners, och valde Novell Sentinel Log Manager eftersom det är den kostnadseffektivaste och bäst fungerande lösningen för att kunna uppfylla de nya kraven.

Videopresentation

This content requires the Adobe Flash player version 9 or higher. If you are seeing this message, you do not have Flash installed or the version you have installed needs to be updated.

Get Adobe Flash Player

Om Sony Italia

Sony Corporation är ett av världens ledande elektronikföretag. De producerar ett stort utbud av teknik för konsumenter och proffs, allt från datorer och ljud- och bild-utrustning till halvledare och elektriska komponenter. Företaget är verksamt över hela jorden och har totalt ungefär 147 000 anställda. Sony Italia har sitt huvudkontor i Milano och har ungefär 250 anställda.

Utmaning

Efter en rad uppmärksammade fall i Europa med bland annat missbruk av personliga data godtog den italienska regeringen en ny lag för att reglera företagens användning av personuppgifter. Under den nya lagstiftningen tvingas företag att redogöra för alla kontakter med datasystem som innehåller vissa typer av uppgifter om anställda, kunder, leverantörer osv. Kraven omfattar vanligtvis inte bara företagsanvändare som använder uppgifterna i sitt arbete, utan även systemadministratörer och databasansvariga.

Sony Italia var tvungna att uppvisa uppgifter om in- och utloggningar till och från alla relevanta system, samt uppgifter om misslyckade inloggningar, från både interna och externa källor. Det fanns en sträng tidsgräns för när den nya lagen måste efterlevas och Sony Italia behövde en lösning som gick snabbt och enkelt att driftsätta. Det var dessutom viktigt att kostnaderna för att införskaffa och underhålla lösningen var låga.

Lösning

Efter att ha tittat på en rad lösningar valde Sony Italia Novell Sentinel™ Log Manager, som är en avancerad lösning för logghantering där rapporter skapas med bara en klickning.

"Vi valde Novell Sentinel Log Manager av flera anledningar. Produkten är billig att köpa in och relativt enkelt att använda. Dessutom är den både skalbar och flexibel när det kommer till driftsättning och hantering", säger Paolo Barna, som är ansvarig för drift och säkerhetssystem hos Sony Italia. "De företag som erbjöd maskinvarubaserade lösningar var tog höga priser för installation och underhåll och dessutom skulle vi behöva betala fortlöpande avgifter för programvarulicenserna. Med Novell Sentinel-lösningen behövdes ingen ytterligare maskinvara – det enda vi behövde göra var att installera en virtuell Linux-enhet."

Novell Sentinel Log Manager finns som användningsklar programprodukt. Den är byggd med SUSE Studio™ och körs på den virtuella versionen av SUSE® Linux Enterprise Server. Företag kan välja att installera produkten direkt på en befintlig x86-server eller köra den som en virtuell maskin på VMware eller Xen.

Sony Italia arbetade tillsammans med sin vanliga Novell-partner H4T vid driftsättningen av den nya lösningen, en process som bara tog en vecka från start till mål.

"Det var imponerande att se hur snabbt och effektivt H4T implementerade Novell Sentinel Log Manager", säger Barna. "Det var viktigt för oss att driftsättningen gick smidigt, så att vi inte tappade fokus på vår egen verksamhet. H4T tog hand om allt och gjorde ett utmärkt jobb, precis som vanligt."

"Tack vare vårt väl etablerade förhållande till Sony Italia kunde vi driftsätta den nya Novell-lösningen snabbt och med minimal inverkan på verksamheten", säger Jan Kalcic som är konsult hos H4T.

Sony Italia använder Novell Sentinel Log Manager till att övervaka flera heterogena servrar där de kör en blandning av UNIX, Sun Solaris, SUSE Linux Enterprise Server och Windows Server 2003. Dessutom övervakas en rad Cisco-routrar och -växlar, så att relevanta data hamnar i en enda databas. Det underlättar rapporteringen.

Resultat

I Novell Sentinel Log Manager har Sony Italia fått ett enda kraftfullt verktyg för att övervaka aktiviteter i alla typer av servrar och routrar på nätverket. Med hjälp av lösningen kan företaget med minsta möjliga ansträngning se till att den nya italienska lagstiftningen efterlevs.

"Novell Sentinel är extremt snabbt och loggar ungefär 750 händelser per sekund", säger Barna. "Mängden data som samlas in är viktig och det skulle ta lång tid att utföra de här uppgifterna manuellt – inte minst därför att vi skulle vara tvungna att ha olika processer för varje operativsystem. Med Novell Sentinel Log Manager slipper vi komplexiteten som följer med övervakningen av separata system och vi kan mycket snabbt och enkelt se till att vi uppfyller de krav som ställs på oss i och med den nya lagen."

Med den nya loggningslösningen skapar Sony Italia snabbt anpassade rapporter som uppfyller kraven i interna och externa granskningar och de kan vara säkra på att de handlar i enlighet med den nya lagen om skydd av personuppgifter.

"Vi vet att vi kan anpassa lösningen allt eftersom, både vad gäller storlek och andra behov som ändras", säger Barna. "Nu använder vi bara Novell Sentinel Log Manager för att uppfylla de krav som ställs på oss i och med den nya lagen, men om vi någonsin behöver logga andra aktiviteter behöver vi inte uppgradera eller byta ut lösningen. Dessutom kan vi enkelt se till att nya servrar övervakas när vi lägger till dem i nätverket."

* Obligatoriska fält

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field
I give Micro Focus and/or Micro Focus partners permission to contact me regarding Micro Focus products and services. View our Privacy Policy
is a required field

Request a Call

Relaterade produkter och lösningar

© Micro Focus