Startsida för Novell

Uppsala universitets decentraliserade IT-miljö innebar en utmaning för resurshanteringen, eftersom campus behövde samarbeta för att implementera en lösning för hantering av arbetsstationer. Några av universitetets campus har nu implementerat Novell® ZENworks®, fått kontroll över 800 tillgångar och minskat arbetsbelastningen för underhåll med en heltidstjänst.

Download PDF

Översikt Uppsala University

Uppsala universitet är ett internationellt framstående svenskt forskningsuniversitet som är världsledande inom många områden. Universitetet omfattar dynamiska, oberoende discipliner fördelat på nio olika fakulteter, med över 40 000 heltidsstudenter och 6 500 helstidsanställda.

Utmaning

Uppsala universitets 10 campus fick en utmaning att ta itu med när det gällde IT- underhåll. Eftersom universitetets IT-infrastruktur till stor del är decentraliserad har varje campus ansvar för att hantera sin egen IT-miljö. Decentraliseringen innebär utmaningar för konfigurationshanteringen. Det går inte att på något enkelt vis räkna ut exakt hur många enheter som är anslutna till nätverket eller kontrollera att de har de senaste korringeringsfilerna och uppdateringarna.

“Gamla Torgets intendentur har använt ZENworks ett tag, men det har inte funnits någon lösning som har använts inom hela universitetet”, säger Peter Knutar, en av de IT-ansvariga vid Uppsala universitet. “Vår programvara höll på att bli omodern och istället för att uppgradera den bestämde vi oss för att försöka hitta en gemensam plattform som alla campus kunde använda. På grund av den decentraliserade IT-strukturen behövde den nya lösningen även godkännas av universitetets andra campus.”

Lösning

Campus vid Gamla Torget startade en dialog med den centrala IT-avdelningen och övriga campus i syftet att komma överens om en enda plattform. I sitt samarbete beslutade sig campus för att bjuda in tre leverantörer för att de skulle få presentera sina lösningar.

“Vi bjöd in Symantec, Microsoft och Novell för vardera två dagars praktiska demonstrationer av sin programvara”, säger Peter Knutar. “Det gav oss möjlighet att upptäcka vilken plattform som bäst passade våra behov. Det var väldigt intressant att få se hur varje miljö såg ut och hur respektive team bar sig åt för att installera och demonstrera sitt system.”

Efter att ha iakttagit alla återförsäljarna under deras respektive evenemang bestämde sig gruppen för vilken av lösningarna som bäst uppfyllde deras kriterier.

“Till slut valde vi Novell ZENworks 11, eftersom dess webbaserade administrationsfunktioner passade vår decentraliserade organisationsstruktur”, sa Knutar. “Dessutom hanterar ZENworks både användare och enheter, kan köras på både Windows- och Linux-servrar och kan korrigera våra viktiga program som inte har tillverkats av Microsoft. Det stöder även de tre hvudmiljöer vi använder vid universitetet – Microsoft Windows, Linux och Apple OS X – och erbjuder den minsta serverbelastningen.”

Ett av projektets viktiga mål var kunskapsöverföring. Av den anledningen hade universitetet intensiva diskussioner med Novell om design och implementering och införde sedan lösningen helt och hållet internt.

“Efter planeringsfasen utfördes implementeringen av lösningen inom ett par veckor”, sa Knutar. “Medan den här processen pågick utformade vi en introduktionskurs tillsammans med Kompetensnavet, en av Novells ledande utbildningspartners i Sverige. I år har vi utbildat fyrtio systemadministratörer från ett antal olika avdelningar i hur man använder programvaran.” Det här decentraliserade tillvägagångssättet, baserat på kunskapsöverföring, har givit universitetets campus en unik möjlighet att arbeta både individuellt på lokal nivå och tillsammans på gemensam nivå. Alla administratörer kan hantera sina lokala resurser samtidigt som de bidrar till och drar nytta av den kunskapsbank som byggs upp centralt.

Programvirtualisering från ZENworks har minskat IT-personalens arbetsbelastning avsevärt. “De olika datorsalarna för studenter kräver många olika program”, konstaterar Henrik Hedlund, IT-ansvarig vid Institutionen för informationsteknologi vid Uppsala uni- versitet. “Tack vare ZENworks kan vi se till att de rätta användarna och enheterna får de program de behöver med några få musklick.Programvirtualiseringen har även förenklat uppdateringen av program på ett betydande sätt.”

Resultat

Sedan de implementerade ZENworks 11 från Novell har de campus som deltar vid Uppsala universitet fått en bättre översikt och ökad kontroll över sina datorer.

“Idag har vi cirka 800 enheter vid tre campus som hanteras av Novell ZENworks och vi räknar med att utöka till 1500 vid sex campus inom kort”, säger Knutar. “Många processer är nu automatiserade, vilket verkligen har hjälpt oss att förbättra vår IT-tjänst och även minska den årliga arbetsbelastningen för underhåll med motsvarande en heltidstjänst. Framför allt har införandet av Zenworks medfört att en grupp IT-ansvariga kan samarbeta på ett sätt som vi aldrig har sett tidigare.”

Med ZENworks kan varje campus hantera korrigering, uppgradering och underhåll av sina IT-tillgångar från ett gemensamt verktyg i en integrerad infrastruktur och samtidigt erbjuda enskilda campus en självständig hantering och kraftigt minska den totala systemadministrationen. Efter en pilot vid Gamla Torget arbetar andra campus och avdelningar nu tillsammans för att bygga upp en gemensam administrativ plattform. “Vi är verkligen entusiastiska inför de funktioner som ZENworks erbjuder oss”, säger Peter Knutar. “Genom att implementera Novell ZENworks på andra campus vid universitetet är vi övertygade om att vi kan erbjuda vår administrativa personal, forskare och lärare den stabila, säkra och pålitliga IT-plattform de behöver för att ge studenterna förstklassig service, forskning och undervisning.”

Download PDF

UPPSALA UNIVERSITY Kort om:

Uppsala universitet är ett internationellt framstående svenskt forskningsuniversitet som är världsledande inom många områden.

Branche:

Education

Bransch och plats:

Sweden

Produkt och tjänster:

ZENworks Configuration Management

Resultat:

  • Hantering av 800 universitetsdatorer på tre campus, med en planerad framtida utökning
  • Minskat IT-underhåll tack vare standardisering av datorer och avancerade funktioner för programvarudistribution
  • Minskad årlig arbetsbelastning för underhåll med motsvarande en heltidstjänst

"Många processer är nu automatiserade och det har verkligen hjälpt oss att förbättra vår IT-tjänst. Framför allt har ZENworks gjort att en grupp IT-ansvariga kan samarbeta på ett sätt som vi aldrig har sett tidigare."

PETER KNUTAR
IT-ansvarig, Gamla Torgets intendentur
Uppsala universitet

Chat Now

Är du redo för ett samtal? Fyll i formuläret nedan eller ring oss på 08-752 25 00.

* Obligatoriska fält

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field

Read our Privacy Policy.

Request a Call

© Micro Focus