Startsida för Novell

Universitetet använde Micro Focus ZENworks för att hantera den decentraliserade IT-miljön, och fick på så sätt kontroll över 800 tillgångar och minskade behovet av underhåll med en heltidstjänst.

Download PDF

Översikt Uppsala University

Uppsala universitet är ett internationellt framstående svenskt forskningsuniversitet som är världsledande inom många områden. Universitetet omfattar dynamiska och oberoende discipliner fördelat på nio fakulteter, med över 40 000 heltidsstuderande och 6 500 heltidsanställda.

Utmaning

IT-underhållet på Uppsala universitets tio campus var en riktig utmaning. Eftersom universitetets IT-infrastruktur till stor del är decentraliserad har varje campus ansvar för att hantera sin egen IT-miljö. Decentraliseringen innebär utmaningar för konfigurationshanteringen. Det går inte på något enkelt vis att räkna ut exakt hur många enheter som är anslutna till nätverket eller kontrollera att de har de senaste korringeringsfilerna och uppdateringarna.

”Statsvetenskapliga institutionen har använt ZENworks ett tag, men det har inte funnits någon lösning som har använts inom hela universitetet”, säger Peter Knutar, en av de IT-ansvariga på Uppsala universitet. ”Vår programvara höll på att bli omodern och istället för att uppgradera den bestämde vi oss för att försöka hitta en gemensam plattform som alla campus kunde använda. På grund av den decentraliserade IT-strukturen behövde den nya lösningen även godkännas av universitetets andra campus.”

Lösning

Campus vid Gamla Torget startade en dialog med den centrala IT-avdelningen och övriga campus i syftet att komma överens om en enda plattform. I sitt samarbete beslutade sig campus för att bjuda in tre leverantörer för att de skulle få presentera sina lösningar.

”Vi bjöd in Symantec, Microsoft och Novell (numera en del av Micro Focus) för vardera två dagars praktiska demonstrationer av sin programvara”, säger Peter Knutar. ”Det gav oss möjlighet att upptäcka vilken plattform som bäst passade våra behov. Det var väldigt intressant att få se hur varje miljö såg ut och hur respektive team bar sig åt för att installera och demonstrera sitt system.”

Efter att ha iakttagit alla återförsäljare under det två dagar långa evenemanget bestämde sig gruppen för vilken av lösningarna som bäst uppfyllde deras kriterier.

”Till slut valde vi ZENworks, eftersom de webbaserade administrationsfunktionerna passade vår decentraliserade organisations-struktur”, säger Knutar. ”Dessutom hanterar ZENworks både användare och enheter, kan köras på både Windows- och Linux-servrar och kan uppdatera program som inte har utvecklats av Microsoft. Det har även stöd för de tre huvudmiljöer vi använder vid universitetet–Microsoft Windows, Linux och Apple OS X–och innebar den minsta serverbelastningen.”

Ett av projektets viktiga mål var kunskapsöverföring. Av den anledningen hade universitetet livliga diskussioner med oss om design och implementering och sedan införde de lösningen helt och hållet internt.

”Efter planeringsfasen utfördes implementeringen av lösningen inom ett par veckor”, sa Knutar. ”Medan den här processen pågick utformade vi en introduktionskurs tillsammans med Kompetensnavet, en av Novells ledande utbildningspartner i Sverige. I år har vi utbildat fyrtio systemadministratörer från ett antal olika avdelningar i hur man använder programvaran.”

Det här decentraliserade tillvägagångssättet, baserat på kunskapsöverföring, har givit universitetets campus en unik möjlighet att arbeta både individuellt på lokal nivå och tillsammans på gemensam nivå. Alla administratörer kan hantera sina lokala resurser samtidigt som de bidrar till och drar nytta av den kunskapsbank som byggs upp centralt.

Micro Focus Application Virtualization har minskat IT-personalens arbetsbelastning avsevärt. ”De olika datorsalarna för studenter kräver många olika program”, konstaterar Henrik Hedlund, IT-ansvarig vid Institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet. ”Tack vare ZENworks kan vi se till att de rätta användarna och enheterna får de program de behöver med några få musklick. Application Virtualization har även förenklat uppdateringen av program på ett betydande sätt.”

Resultat

Sedan de implementerade ZENworks har de campus som deltar vid Uppsala universitet fått en bättre översikt och ökad kontroll över sina datorer.

”Idag har vi cirka 800 enheter vid tre campus som hanteras av ZENworks och vi räknar med att utöka till 1 500 vid sex campus i slutet av året”, säger Knutar. ”Många processer är nu automatiserade, vilket verkligen har hjälpt oss att förbättra vår IT-tjänst och även minska underhållsarbetet med motsvarande en heltidstjänst. Framför allt har ZENworks gjort att en grupp IT-ansvariga kan samarbeta på ett sätt som vi aldrig har sett tidigare.”

Med ZENworks kan varje campus hantera programkorrigeringar, uppgraderingar och underhåll av IT-tillgångarna från ett gemensamt verktyg i en integrerad infrastruktur och kraftigt minska den totala systemadministrationen.

Efter en pilotomgång av ZENworks-lösningen vid Gamla Torget arbetar andra campus och avdelningar nu tillsammans för att bygga upp en gemensam administrativ plattform. ”Vi är verkligen entusiastiska inför de funktioner som ZENworks erbjuder oss”, säger Peter Knutar. ”Genom att implementera ZENworks på andra campus vid universitetet är vi övertygade om att vi kan ge den administrativa personalen, forskare och lärare den stabila, säkra och pålitliga IT-plattform de behöver för att ge studenterna en förstklassig service, forskning och undervisning.”

Download PDF

UPPSALA UNIVERSITYKort om:

Uppsala universitet är ett internationellt framstående svenskt forskningsuniversitet som är världsledande inom många områden. Universitetet omfattar dynamiska och oberoende discipliner fördelat på nio fakulteter, med över 40 000 heltidsstuderande och 6 500 heltidsanställda.

Branche:

Education

Bransch och plats:

Sweden

Europe

Produkt och tjänster:

Resultat:

  • Hantering av 800 universitetsdatorer på tre campus, med en planerad framtida utökning
  • Minskat IT-underhåll tack vare standardisering av stationära datorer och avancerade funktioner för programvarudistribution
  • Mindre underhållsarbete motsvarande en heltidstjänst

"Tack vare ZENworks kan vi se till att de rätta användarna och enheterna får de program de behöver med några få musklick. Programvirtualiseringen har även förenklat uppdateringen av program på ett betydande sätt."

HENRIK HEDLUND
IT-ansvarig, Institutionen för informationsteknologi
Uppsala universitet

Chat Now

Är du redo för ett samtal? Fyll i formuläret nedan eller ring oss på 08-752 25 00.

* Obligatoriska fält

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field
I give Micro Focus and/or Micro Focus partners permission to contact me regarding Micro Focus products and services. View our Privacy Policy
is a required field

Request a Call

© Micro Focus