Startsida för Novell

Vilken typ av utbildning erbjuder Novell?

Bild på öppen bok

Vi på Novell strävar efter att tillgodose behovet hos våra kunder och erbjuder därför en mängd olika typer av utbildning, så att alla ska kunna hitta något som passar. Novells utbildningar kan delas in i fyra kategorier:

Partnerledd utbildning

I samarbete med utvalda utbildningspartner har Novell utvecklat utbildningsmaterial och prov som är erkända inom branschen. Våra partner använder sig av det här materialet i undervisningen, som sker vid deras utbildningscenter. Detta leder till utmärkt utbildning som ser likadan ut över hela världen. Alla Novell-certifieringskurser leds av Novells partner.

Novell samarbetar även med de i branschen erkända Thomson Course Technology och CompTIA för utveckling av specialanpassat undervisningsmaterial för den akademiska intressegruppen.

Självstudiematerial

Du kan köpa samma utomordentliga material som skapats för Novells utbildningspartner.

Självstudiepaket kan du hämta hos alla Novells utbildningspartner, men du kan även köpa dem i vår onlinebutik ShopNovell.

Avancerad teknisk utbildning

Novells avancerade tekniska utbildningar (ATT) leds av Novell-instruktörer och går på djupet med en mängd olika avancerade ämnen, som supportfrågor, arkitekturöversikter och lösningar för hela företaget. ATT-kurserna håller hög teknisk nivå och förmedlar praktiska kunskaper som du kan tillämpa med en gång.

Anpassad utbildning

Novells anpassade utbildningar är den bästa lösningen för företag som vill att deras tekniska personal ska ha den utbildning och de kunskaper som behövs för att implementera, underhålla och felsöka den unika Novell-infrastruktur som företaget arbetar med. Novells rådgivare för anpassad utbildning kan skräddarsy en plan som omfattar just den utbildning och de kunskaper som behövs och som kan anpassas efter samtliga kunskapsnivåer, från nybörjare till avancerade användare. Utbildningen leds av duktiga Novell-instruktörer.

Tjänsten för anpassad utbildning omfattar allt från bedömning av tekniskt kunnande och utformning av utbildningsplan till utveckling av anpassade kurser.


© Micro Focus