2.1 ZENworks 安装的作用

ZENworks 报告服务器之前是随 ZENworks 10 Asset Management 一同安装的,现在则是通过独立的安装媒体来安装。您无法从旧版 ZENworks 10 Asset Management 来升级报告服务器。您可以使用 ZENworks 10 Asset Management 支持的语言来安装 ZENworks 报告服务器。安装时间取决于所选语言数。

您可以使用以下任意一种方式来安装 ZENworks 报告服务器: