2.5 ZENworks Server Management

以下信息适用于 ZENworks 11 SP2 与 ZENworks 7.x Server Management (ZSM 7) 和 ZENwork for Servers 3.x (ZfS 3) 共存的情况: