Quick Start til Novell Filr 2.0 Desktop-programmet til Mac

Februar 2016

Novell Filr giver dig nem adgang til alle dine filer og mapper via skrivebordet, browseren eller en mobilenhed. Derudover kan du fremme samarbejdet om dine filer ved at dele filer og mapper med andre. Du kan finde en mere detaljeret oversigt over Novell Filr i Om Filr i Filr 2.0: Brugervejledning til Web-programmet.

I denne Quick Start beskrives, hvordan du bruger Filr via skrivebordet på din Mac.

Ud over at åbne Filr via skrivebordet kan du også åbne Filr på følgende måder:

Du kan synkronisere dine Novell Filr-filer med din computer og derefter redigere filerne direkte uden at åbne Filr-webstedet. Tilføjelser, ændringer og andre handlinger synkroniseres mellem Filr og din computer.

Din Filr-administrator skal aktivere Filr Desktop-programmet til brug sammen med Filr-webstedet, før du kan bruge det som beskrevet her. Du kan finde yderligere oplysninger under Konfiguration af Filr Desktop-programmet i Filr 2.0: Administrationsvejledning.

1.0 Nyheder i Filr 2.0-dektopprogrammet

1.1 Operativsystemunderstøttelse

Filr 2.0 Desktop-programmet introducerer understøttelse af Macintosh OS X 10.11.

1.2 Files on Demand

Filr 2.0 Desktop-programmet introducerer funktionen Files on Demand, som giver en konsolideret eller virtuel visning af alle filerne på Filr-serveren og din arbejdsstation. Med Files on Demand slipper du for at downloade alle filerne fra serveren til din arbejdsstation. Du kan nu nøjes med at downloade de filer, du skal bruge, blot ved at åbne filen.

Filer og mapper klassificeres på følgende måde:

 • Onlinefil: En fil, som er tilgængelig på Filr-serveren og endnu ikke er blevet downloadet til din lokale arbejdsstation.

 • Offlinefil: En fil, som er blevet downloadet til din lokale arbejdsstation.

 • Onlinemappe: En mappe med tilhørende indhold, som er tilgængelig på Filr-serveren og endnu ikke er blevet downloadet til din lokale arbejdsstation.

 • Offlinemappe: En mappe, som indeholder en eller flere filer eller mapper, der er blevet downloadet til din lokale arbejdsstation. Denne mappe har både online- og offlinefiler eller -mapper.

BEMÆRK!Når en onlinefil, som endnu ikke er tilgængelig offline, åbnes enten via et program eller ved at dobbeltklikke på den, gemmes en kopi af filen i det lokale cachelager.

Download af filer efter behov giver dig følgende fordele:

 • Gør det hurtigere at synkronisere filer, fordi du ikke længere behøver at synkronisere alle filerne på Filr-serveren med din arbejdsstation

 • Reducerer den netværksbåndbredde, der kræves til download af filer

 • Reducerer den diskplads, der kræves til at gemme filerne.

1.3 Filr-handlinger

Med Filr 2.0 Desktop-programmet kan du udføre følgende handlinger:

 • Downloade en valgt fil eller mappe med tilhørende indhold til din lokale disk. Du kan finde yderligere oplysninger i Gør tilgængelig offline.

 • Fjerne en kopi af en fil eller mappe fra den lokale disk. Du kan finde yderligere oplysninger i Gør kun tilgængelig online.

 • Fjerne cachelagrede filer, du ikke længere har brug for, baseret på et tidsinterval, du angiver. Du kan finde yderligere oplysninger i Fjern cachefiler.

 • Synkronisere filer og mapper med Filr-serveren. Du kan finde yderligere oplysninger i Synkroniser nu.

 • Fortryde ændringer, du har foretaget i en fil eller mappe, som ikke kan synkroniseres med Filr-serveren. Du kan finde yderligere oplysninger i Fortryd lokale ændringer.

Du kan finde yderligere oplysninger om Filr-handlinger under Om Filr-handlinger.

1.4 Opgraderingsunderstøttelse

Du kan bruge Filr 2.0 Desktop-softwaren til at opgradere følgende Desktop-version:

 • Filr 1.2 med det nyeste hotfix

2.0 Understøttede miljøer

2.1 Macintosh-platforme

 • OS X 10.11 (El Capitan)

 • OS X 10.10 (Yosemite)

2.2 Filr-server

 • Filr 2.0

 • Filr 1.2

BEMÆRK!Filr 1.2-server understøtter ikke antivirus- og backupprogrammers blokering af massedownload. Yderligere oplysninger finder du under Sådan forebygger du, at programdrevne downloads optager al pladsen på den lokale disk.

3.0 Understøttede sprog

Det standardsprog, som Filr Desktop-programmet vises i, defineres af det indstillede sprog på den arbejdsstation, hvor programmet kører.

Følgende sprog understøttes i Filr Desktop-programmet:

 • Tjekkisk

 • Kinesisk (forenklet)

 • Kinesisk (traditionel)

 • Dansk

 • Hollandsk

 • Engelsk

 • Finsk

 • Fransk

 • Tysk

 • Ungarsk

 • Italiensk

 • Japansk

 • Polsk

 • Portugisisk (Brasilien)

 • Russisk

 • Spansk

 • Svensk

Hvis sproget på arbejdsstationen ikke understøttes, vises programmet på engelsk.

4.0 Introduktion

4.1 Download og installation af Filr Desktop-programmet

 1. Åbn Filr Web-programmet via en browser på din arbejdsstation.

  Du kan finde oplysninger om, hvordan du starter Filr via en browser, under Start af Filr via en webbrowser i Filr 2.0: Brugervejledning til Web-programmet.

 2. Klik på det linkede navn øverst til højre på siden, og klik derefter på Download Filr Desktop-program.

 3. Klik på filen NovellFilr-version.pkg for at downloade den.

 4. Når filen NovellFilr-version.pkg er downloadet, skal du åbne den.

 5. Klik på Fortsæt.

 6. Vælg sprog for licensaftalen, klik på Fortsæt, og klik derefter på Acceptér.

 7. Skift installationslokation for Filr Desktop-programmet, eller klik på Fortsæt for at acceptere standardlokationen.

 8. Klik på Installér.

 9. Når installationen er udført, skal du klikke på Luk.

 10. Start Filr manuelt fra startskærmen eller /Programmer/Novell Filr, og fortsæt derefter med Konfiguration af første bruger-logon.

4.2 Konfiguration af første bruger-logon

Når du har downloadet og installeret Filr Desktop-programmet, bliver du bedt om at logge på programmet. Se Download og installation af Filr Desktop-programmet for at få flere oplysninger om, hvordan du downloader og installerer Filr Desktop-programmet.

Sådan logger du på Filr Desktop-programmet:

 1. Angiv følgende oplysninger i logon-dialogboksen for Novell Filr:

  Brugernavn: Angiv det Filr-brugernavn, du bruger til at logge på Filr-webstedet.

  Adgangskode: Angiv den Filr-adgangskode, du vil bruge til at logge på Filr-webstedet.

  Husk adgangskode: Vælg denne indstilling, hvis Filr Desktop-programmet skal huske din adgangskode.

  BEMÆRK!Filr-administratoren kan deaktivere denne indstilling.

  Server-URL: Angiv URL-adressen til det Filr-websted, hvor du vil synkronisere filer med din computer, f.eks. https://Filr.mitfirma.com:8443.

 2. Klik på Logon.

  Filr Desktop-programmet kører nu, og ikonet Filr kan ses på menulinjen.

Når du efterfølgende vil logge på Filr-programmet efter første logon, skal du klikke på Filr-ikonet på menulinjen og derefter klikke på Logon.

Se Ændring af dine Filr-kontooplysninger for at få at vide, hvordan du logger på som en anden bruger.

4.3 Om synkronisering

Hvornår sker synkronisering?

Synkronisering fra Filr Desktop-programmet til Filr-serveren sker, så snart filen gemmes og lukkes. Synkronisering fra Filr-serveren til Filr Desktop-programmet sker med intervaller, der er fastlagt af Filr-administratoren. Det er som standard hvert 15. minut. Hvis serveren ikke er tilgængelig, forsøger desktopklienten at kontakte serveren hvert minut, indtil forbindelsen genoprettes.

Du kan synkronisere filer manuelt, hvis du ikke vil vente på den planlagte synkronisering. Du kan finde yderligere oplysninger i Manuel synkronisering af offlinefiler og -mapper.

Hvilke mapper synkroniseres?

I Filr synkroniseres filer med din arbejdsstation, når filerne er placeret på følgende lokationer i Filr:

Mine filer: Filer, der er placeret i området Mine filer på Filr-webstedet, synkroniseres som standard med din arbejdsstation. Når du tilføjer filer i mappen Mine filer fra din arbejdsstation (Brugere/brugernavn/Filr/Mine filer), synkroniseres filerne automatisk til Filr ved næste synkronisering.

Delt med mig: Filer, der er placeret i området Delt med mig på Filr-webstedet, synkroniseres som standard med din arbejdsstation. Du kan redigere filer i området Delt med mig. Ændringerne synkroniseres med Filr, hvis du har rettigheder som Editor eller Bidragsyder. Men du kan ikke føje filer til roden af mappen Delt med mig fra Filr Desktop-programmet på din arbejdsstation (/Brugere/brugernavn/Filr/Delt med mig). Hvis du gør det, synkroniseres filerne ikke med Filr. Du kan føje filer til mapper, der er delt med dig, hvis du har rettigheden Bidragsyder til mappen.

Netmapper: Filer, der er placeret i Netmapper, synkroniseres ikke som standard med din arbejdsstation.

Netmapper er mapper og filer i virksomhedens filsystem. Virksomhedsfiler kan være filer i dit hjemmebibliotek, filer på et tilknyttet drev eller filer på en fjernserver. Filr giver dig problemfri adgang til disse filer, uanset hvor de er placeret. De virksomhedsfiler, du har adgang til, angives af Filr-administratoren.

Filer, der er placeret i roden af mappen /Brugere/brugernavn/Filr, kan ikke synkroniseres. Tilføj i stedet filerne i en af de relevante undermapper (Mine filer eller Netmapper).

Hvilke handlinger understøttes?

Når du udfører en af følgende handlinger på mapper og dokumenter i Filr-mappen i dit filsystem, synkroniseres handlingen mellem computerens filsystem og Filr-serveren ved næste synkronisering:

 • oprettelse af dokumenter og mapper

 • kopiering af dokumenter og mapper

 • angivelse af kommentarer til dokumenter

 • sletning af dokumenter og mapper.

  Dokumenter og mapper, du sletter fra Filr Desktop-programmet, slettes også fra serveren, hvis du har rettigheder til at slette dem. Dette er dog ikke altid gældende, når du slettes dokumenter fra området Delt med mig.

  Hvis du sletter et dokument eller en mappe fra området Delt med mig, og dokumentet eller mappen er delt direkte med dig, synkroniseres det/den ikke længere med Filr Desktop-programmet, og dokumenterne og mapperne forbliver på serveren.

  Hvis du sletter et dokument eller en mappe, som er en undermappe til en mappe, der er delt med dig, eller hvis dokumentet findes i en mappe, der er delt med dig, slettes dokumentet eller mappen, hvis du har tilstrækkelige rettigheder til at foretage sletningen.

 • ændring af dokumenter

 • flytning af dokumenter og mapper

 • omdøbning af dokumenter og mapper

 • deling af dokumenter og mapper

4.4 Arbejde med Filr Desktop-programmet

Når du har installeret Filr Desktop-programmet og logger på det, køres Filr Desktop-programmet, og Filr-ikonet vises på menulinjen. Hvis du klikker på , åbnes mappen Filr. Du kan gøre følgende:

 • Åbn Filr-mappen ved at klikke på og derefter på Åbn Filr-mappe.

 • Start Filr-konsollen ved at klikke på og derefter på Åbn Filr-konsol.

 • Åbn Filr via en browser ved at klikke på og derefter på Gå til Filr på nettet.

 • Synkroniser alle dine filer manuelt ved at klikke på og derefter på Synkroniser nu.

 • Log på eller af Desktop-programmet ved at klikke på og derefter på Logon eller Log af.

 • Se, hvilken Filr-version du bruger, ved at klikke på og derefter på Om Filr.

 • Åbn Hjælp-filen ved at klikke på og derefter på Hjælp.

BEMÆRK! Når du klikker på , vises menupunktet Afslut ikke længere. Afslut Filr Desktop-programmet ved at trykke på tasten Option og klikke på . Klik derefter på Afslut.

4.5 Om Filr Desktop-konsollen

Følgende indstillinger er tilgængelige i Filr Desktop-konsollen:

Konto

Generelt

 • Her kan du angive, om Filr skal startes automatisk, når computeren startes.

Lager

Program

 • Filr gør det nu muligt for systemadministratoren at kontrollere programdrevne downloads og forhindre, at Filr optager al pladsen på lokale diske. Programsiden viser en oversigt over de handlinger, administratoren har foretaget. Hvis der er konfigureret begrænsninger, har siden et link, som viser tilladte programmer, blokerede programmer eller begge dele. Yderligere oplysninger finder du under Sådan forebygger du, at programdrevne downloads optager al pladsen på den lokale disk.

Ændringer i kø

 • Viser oplysninger om ikke-fuldførte synkroniseringshandlinger. Du kan forsøge at gentage synkroniseringshandlingerne eller fortryde de ændringer, du har foretaget i Filr-arbejdsområdet. Du kan finde yderligere oplysninger i Om synkroniseringsproblemer og løsninger.

Seneste aktivitet

 • Viser de seneste aktiviteter, der har fundet sted i Filr Desktop-programmet. Yderligere oplysninger finder du i Visning af seneste aktivitet.

System -advarsler

 • Viser forskellige advarsler om f.eks. nye softwareopdateringer, udløbne adgangskoder og servernedetid. Du kan finde yderligere oplysninger i Visning af systemadvarsler.

5.0 Om Filr-handlinger

I de følgende afsnit beskrives de forskellige Filr-handlinger:

5.1 Oversigt over Filr-handlinger

Drift

Mapper

Filer

Kommentar

 

Hent fillink

 

Hent Filr-oplysninger

Gør tilgængelig offline

Gør kun tilgængelig online

Deling

*✓

Synkroniser nu

**✓

**✓

Fortryd lokale ændringer

***✓

***✓

* Du kan ikke dele mapper fra Netmapper.

** Du kan kun synkronisere offlinefiler og -mapper.

*** Du kan kun fortryde lokale ændringer, hvis ændringer til offlinefiler endnu ikke er blevet synkroniseret med serveren.

5.2 Gør tilgængelig offline

Den valgte fil eller den valgte mappe og det tilhørende indhold downloades til din lokale disk i Filr.

Filer og mapper, som er tilgængelige offline, synkroniseres periodisk med Filr, så du har adgang til dem på din lokale disk, også når du ikke er logget på Filr.

Sådan gør du en fil eller mappe tilgængelig offline:

 1. Højreklik på filen eller mappen.

 2. Klik på Gør tilgængelig offline.

5.3 Gør kun tilgængelig online

Kopien af filen eller mappen fjernes fra den lokale disk i Filr. Filen eller mappen forbliver dog online.

Sådan gør du en fil eller mappe kun tilgængelig online:

 1. Højreklik på filen eller mappen.

 2. Klik på Gør kun tilgængelig online.

5.4 Fjern cachefiler

Når en onlinefil, som endnu ikke er tilgængelig offline, åbnes enten via et program eller ved at dobbeltklikke på den, gemmes en kopi af filen i det lokale cachelager. Du kan angive, hvor længe lokalt gemte cachefiler skal bevares, efter de sidst er blevet åbnet eller ændret. Du kan finde yderligere oplysninger i Sletning af cachefiler.

5.5 Synkroniser nu

Synkroniserer de valgte filer og mapper, som er tilgængelige offline.

Du kan synkronisere offlinefiler og -mapper til Filr-serveren:

 • Synkroniser den relevante offlinefil eller -mappe ved at højreklikke på filen eller mappen og derefter klikke på Synkroniser nu.

 • Hvis du vil synkronisere alle offlinefiler og -mapper, skal du klikke på Filr-ikonet på Mac-menulinjen og derefter klikke på Synkroniser nu.

5.6 Fortryd lokale ændringer

Fortryd ændringer, du har foretaget i en fil eller mappe, som ikke kan synkroniseres med Filr-serveren, ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Højreklik på filen eller mappen.

 2. Klik på Fortryd lokale ændringer.

5.7 Visning af Filr-filer fra din computer

 1. Klik på ikonet Filr på menulinjen, og klik derefter på Åbn Filr-mappen.

Du kan åbne Filr-mappen direkte via filsystemet. Filr-mappen findes i biblioteket /Brugere/brugernavn/Filr.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du ændrer standardlokationen, under Ændring af den lokation på filsystemet, hvor Filr-filer synkroniseres til.

Du kan finde specifikke oplysninger om filsynkronisering mellem din arbejdsstation og Filr under Om synkronisering.

5.8 Manuel synkronisering af offlinefiler og -mapper

Du kan synkronisere filer og mapper manuelt mellem Filr og computeren, hvis du ikke vil vente indtil den planlagte synkronisering. Filer skal lukkes, før de kan synkroniseres.

Sådan synkroniseres alle dine filer manuelt:

 1. Klik på Filr-ikonet på menulinjen, og klik derefter på Synkroniser nu.

Sådan synkroniseres en individuel fil eller mappe manuelt:

 1. Naviger til den fil eller mappe, du vil synkronisere.

 2. Højreklik på filen eller mappen, og klik derefter på Synkroniser nu.

5.9 Start af Filr via en browser fra Filr Desktop

Du kan starte Novell Filr via en browser ved hjælp af Filr Desktop-programmet.

 1. Klik på Filr-ikonet på menulinjen, og klik derefter på Gå til Filr på nettet.

5.10 Oprettelse af kommentarer til en fil og visning af kommentarer

 1. Naviger til den fil, du vil kommentere eller have vist kommentarer til.

 2. Højreklik på filen, og klik derefter på Kommentar.

  Dialogboksen Filr-kommentarer vises med alle eksisterende kommentarer, som er knyttet til filen.

 3. Angiv din kommentar i kommentarfeltet, og klik derefter på Send.

  eller

  Hvis du vil svare på en eksisterende kommentar, skal du klikke på ikonet Svar ud for den kommentar, du vil svare på, og derefter klikke på Send.

5.11 Deling af filer eller mapper

Med Filr kan du på forskellige måder gøre filer og mapper tilgængelige for andre. Hvordan du vælger at gøre filer tilgængelige, kan afhænge af forskellige faktorer som f.eks. følsomheden af de oplysninger, du deler, eller oplysningernes relevans for bestemte personer.

 • Deling med enkelte brugere og grupper: Deling giver dig mulighed for at dele filer og mapper med bestemte brugere og grupper internt i organisationen eller med bestemte brugere uden for organisationen. Når du deler en fil eller mappe, tildeler du også en af de delte adgangsrettigheder, som er defineret under Om delte adgangsrettigheder i Filr 2.0: Brugervejledning til Web-programmet.

  Deling med bestemte brugere eller grupper giver den største grad af sikkerhed for dine filer og mapper. Brugerne modtager en meddelelse om det delte element, og elementet vises i området Delt med mig for den enkelte bruger.

  Du kan finde yderligere oplysninger under Deling af filer og mapper i Filr 2.0: Brugervejledning til Web-programmet.

 • Distribution af et fillink: Du kan distribuere et link (URL) til en fil. Når du distribuerer et link til en fil, kan alle brugere med linket få adgang til filen. Filen vises dog ikke i området Offentligt, så brugerne skal have direkte adgang til linket for at få vist filen.

  Du kan finde oplysninger om, hvordan du distribuerer et fillink, under Distribution af et link til en fil i Filr 2.0: Brugervejledning til Web-programmet.

 • Offentlig deling: Når du deler et element offentligt, kan alle personer med URL'en til Filr-webstedet få vist filen i området Offentligt.

  Du kan finde oplysninger om, hvordan du deler filer og mapper offentligt, under Deling af filer og mapper i Filr 2.0: Brugervejledning til Web-programmet.

Du kan dele filer og mapper direkte fra Filr Desktop-programmet:

 1. Naviger til den fil eller mappe, du vil dele.

 2. Højreklik på filen eller mappen, og klik derefter på Del.

  Dialogboksen Filr-deling vises.

 3. Begynd at skrive navnet på en bruger eller en gruppe, du vil dele med, i feltet Tilføj en bruger, gruppe eller e-mail, og klik derefter på navnet, når det vises på rullelisten.

  eller

  Angiv den fulde e-mailadresse på den eksterne bruger, som du vil dele med, og tryk derefter på Retur.

 4. (Valgfrit) Gentag Trin 3 for at dele med flere brugere.

 5. (Betinget) Sådan ændrer du adgangsindstillinger for en enkelt bruger:

  1. Vælg den bruger, som du vil ændre adgangsindstillingerne for, i sektionen Delt med.

  2. Vælg mellem følgende adgangsindstillinger, når du vil redigere:

   Adgangsrettigheder: Tildel adgangsrettighederne Fremviser, Editor eller Bidragsyder. (Bidragsyder gælder kun for mapper).

   Udløber: Angiv, hvornår delingen skal udløbe.

   Du kan konfigurere, at delingen skal udløbe enten efter et bestemt antal dage (hver dag anses for at være en 24-timers periode fra det tidspunkt, hvor du angiver udløbet) eller på en bestemt dag (rettighederne udløber ved starten af den dag, du vælger).

   Interne brugere: Tillad delingsmodtagere at dele elementet igen med interne brugere.

   Eksterne brugere: Tillad delingsmodtagere at dele elementet igen med eksterne brugere.

   Alle offentligt: Tillad delingsmodtagere at dele elementet igen offentligt.

   Fillink: Tillad, at modtagere af en deling kan dele elementet igen via et fillink.

   Du kan finde yderligere oplysninger om fillinks i Distribution af et link til en fil.

   Note: Inkluder en personlig note til delingsmodtagerne. Det er kun delingsmodtagere, der kan læse noten.

 6. (Betinget) Sådan ændrer du adgangsindstillinger for flere brugere samtidigt:

  1. Hold Kommandotasten nede, og vælg de brugere i sektionen Delt med, som du vil ændre adgangsindstillingerne for.

  2. Vælg mellem følgende adgangsindstillinger, når du vil redigere.

   De adgangsindstillinger, som ikke defineres, bevarer eventuelle individuelle adgangsindstillinger, som findes for en given bruger. De adgangsindstillinger, som defineres, ændres for hver af de valgte brugere.

   Adgangsrettigheder: Tildel én af følgende adgangsroller til brugeren eller gruppen:

   • Fremviser: Brugere kan gøre følgende:

    • Delte mapper: Vise

    • Delte undermapper: Vise

    • Filer i mapper og undermapper: Vise og læse

   • Editor: Brugere kan gøre følgende:

    • Delte mapper: Vise

    • Delte undermapper: Vise

    • Filer i mapper og undermapper: Vise, læse og skrive

   • Bidragsyder (kun mapper under Mine filer): Brugere kan gøre følgende:

    • Delte mapper: Vise, omdøbe, slette eller kopiere

     VIGTIGT!Vær forsigtig med at tildele delte adgangsrettigheder som Bidragsyder, da delte modtagere, som beskrevet ovenfor, har adgang til at omdøbe, kopiere og endda slette mapper fra dit område med Mine filer.

    • Delte undermapper: Vise, omdøbe, slette, kopiere og flytte

    • Filer i mapper og undermapper: Vise, omdøbe, slette, kopiere, flytte, læse og skrive

   Udløber: Angiv en dato for, hvornår delingen skal udløbe.

   Du kan konfigurere, at delingen skal udløbe enten efter et bestemt antal dage (hver dag anses for at være en 24-timers periode fra det tidspunkt, hvor du angiver udløbet) eller på en bestemt dag (rettighederne udløber ved starten af den dag, du vælger).

   Interne brugere: Tillad delingsmodtagere at dele elementet igen med interne brugere.

   Eksterne brugere: Tillad delingsmodtagere at dele elementet igen med eksterne brugere.

   Alle offentligt: Tillad delingsmodtagere at dele elementet igen offentligt.

   Fillink: Tillad, at modtagere af en deling kan dele elementet igen via et fillink.

   Du kan finde yderligere oplysninger om fillinks i Distribution af et link til en fil.

   Note: Inkluder en personlig note til delingsmodtagerne. Det er kun delingsmodtagere, der kan læse noten.

 7. (Valgfrit) Klik på Offentliggør for at gøre elementet offentligt tilgængeligt. I afsnittet Delt med skal du trykke på brugeren Alle brugere, som lige blev tilføjet, og derefter angive indstillingerne for styring af adgang for offentligheden.

 8. (Valgfrit) Klik på rullelisten i sektionen Notifikation, og vælg mellem følgende notifikationsindstillinger:

  Ingen: Send ikke notifikationer.

  Alle modtagere: Alle modtagere på brugerlisten får meddelelsen.

  Kun modtagere, der er tilføjet for nylig: Det er kun modtagere, du føjer til brugerlisten, der får meddelelsen.

  Nye og ændrede modtagere: Det er kun nye modtagere og de modtagere, hvis delingsrettigheder du redigerer, der får meddelelsen.

 9. Klik på Gem.

5.12 Distribution af et link til en fil

Du kan distribuere et link (URL) til en fil. Når du distribuerer et link til en fil, kan alle brugere med linket få adgang til filen. Filen vises dog ikke i området Offentligt, så brugerne skal have direkte adgang til linket for at få adgang til filen.

 1. Gå til den fil eller mappe, som du vil distribuere et link for.

 2. Højreklik på filen eller mappen, og klik derefter på Hent fillink.

  Dialogboksen Fillink vises.

  Hvis der ikke tidligere er blevet genereret et fillink for filen, skal du klikke på Hent fillink.

  Følgende URL'er oprettes for at få adgang til filen:

  Download fillink: Afhængigt af browserindstillingerne bliver brugerne enten bedt om at downloade eller åbne filen, eller også vises filen automatisk i browseren. Dette link giver brugerne adgang til filen direkte.

  Vis fillink: Via dette link vises filen i en webbrowser i en HTML-visning. Hvis filtypen ikke kan vises i en webbrowser, er linket ikke tilgængeligt.

  Fillinket medtages nu i dialogboksen Del. Du kan ændre den udløbsdato eller note, der er tilknyttet linket, eller du kan fjerne linket, så filen ikke længere er tilgængelig for de brugere, der har linket, ved at åbne dialogboksen Del, som beskrevet i Deling af filer eller mapper.

 3. (Valgfrit) Klik på rullemenuens pil ud for Udløber for at angive en dato for, hvornår delingen skal udløbe.

  Du kan konfigurere, at delingen skal udløbe enten efter et bestemt antal dage (hver dag anses for at være en 24-timers periode fra det tidspunkt, hvor du angiver udløbet) eller på en bestemt dag (rettighederne udløber ved starten af den dag, du vælger).

 4. Vælg mellem følgende handlinger for at distribuere fillinket:

  • Kopiér: Giver dig mulighed for at vælge linket Download eller Vis og kopierer linket til udklipsholder. Du kan derefter indsætte linket i et andet program.

  • E-mail: Bruger din arbejdsstations standard-e-mailprogram til at sende linket via e-mail. Begge links, Download og Vis, er inkluderet i e-mailmeddelelsen.

  • Filr-e-mail: Bruger Filrs integrerede e-mailsystem til at sende linket via e-mail. Begge links, Download og Vis, er inkluderet i e-mailmeddelelsen.

  • Slet: Sletter fillinket, så brugerne ikke kan få adgang til filen ved at bruge de aktuelle links.

 5. (Valgfrit) Når du har oprettet fillinket, kan du ændre brugeradgang og udføre andre administrationsfunktioner for fillinket ved at åbne dialogboksen Del, som beskrevet i Deling af filer eller mapper.

5.13 Visning af Filr-egenskaber for en fil eller mappe

Du kan få vist følgende Filr-egenskaber, som er tilknyttet dine filer og mapper:

 • Filnavn

 • Filsti (dette er stien til filen eller mappen i Filr-systemet)

 • Filstørrelse (gælder kun for filer, ikke for mapper)

 • Den bruger, der oprettede filen eller mappen

 • Den dato, filen eller mappen blev oprettet

 • Den dato, filen eller mappen blev ændret

 • Den bruger, der delte filen

 • Den bruger, som filen deles med

Sådan får du vist Filr-egenskaber for en fil eller mappe:

 1. Højreklik på den fil eller mappe, du vil have vist Filr-egenskaber for.

 2. Klik på Hent Filr-oplysninger.

  Filen eller mappens Filr-egenskaber vises i dialogboksen Filr-oplysninger.

 3. (Valgfrit) Hvis du har rettigheder til at dele filen eller mappen, kan du klikke på Del for at starte dialogboksen Filr-deling.

6.0 Brug af Filr Desktop-konsollen

6.1 Ændring af dine Filr-kontooplysninger

Når du konfigurerer Filr Desktop-programmet første gang, skal du angive dine kontooplysninger og Filr-serveroplysninger. Du kan ændre oplysningerne når som helst efter den indledende konfiguration:

 1. Klik på Filr-ikonet på menulinjen, og klik derefter på Åbn Filr-konsollen.

 2. Klik på Konto i Desktop-konsollen.

 3. Angiv følgende oplysninger:

  Brugernavn: Angiv det Filr-brugernavn, du bruger til at logge på Filr-webstedet.

  Adgangskode: Angiv den Filr-adgangskode, du vil bruge til at logge på Filr-webstedet.

  Husk adgangskode: Vælg denne indstilling, hvis Filr Desktop-programmet skal huske din adgangskode. Denne indstilling kan deaktiveres af din Filr-administrator.

  Server-URL: Angiv URL-adressen til det Filr-websted, hvor du vil synkronisere filer med din computer, f.eks. https://Filr.mitfirma.com.

 4. Klik på Anvend.

6.2 Om din datakvote og visning af den

Novell Filr-administratoren kan angive datakvoter for at begrænse mængden af data, som gemmes på Filr-webstedet.

Hvis der er angivet datakvoter på Filr-webstedet, skal du sikre dig, at du er bekendt med, hvad der tælles med som datakvoter, og de forskellige typer datakvoter, der findes, samt hvordan du får vist det aktuelle dataforbrug, så du ved, hvornår du nærmer dig den tildelte datakvote. Hvis du når den tildelte kvote, giver Filr dig mulighed for at fjerne filer og vedhæftede filer, du har slettet tidligere.

Om datakvoter

Datakvoter begrænser mængden af data, som individuelle brugere kan føje til Filr-webstedet. Filer, som er placeret i netmapper (herunder dit hjemmebibliotek), tælles ikke med i dine datakvoter.

Visning af din datakvote

Datakvoter kan være anvendt på dit Filr-websted. Hvis du ikke kan få vist dine datakvoter, som beskrevet i denne sektion, har Filr-administratoren ikke angivet begrænsning for mængden af data, som kan føjes til Filr-webstedet.

Du kan se din datakvote direkte i Desktop-programmet:

 1. Klik på Filr-ikonet på menulinjen, og klik derefter på Åbn Filr-konsollen.

 2. Klik på Konto i Desktop-konsollen.

  Din datakvote vises sammen med den mængde, du har brugt i øjeblikket. Den maksimale filstørrelse vises også. Dette er den største størrelse af en fil, du kan uploade til Filr-webstedet.

Du kan finde yderligere oplysninger under Administration af datakvoter i Filr 2.0: Brugervejledning til Web-programmet.

6.3 Ændring af den lokation på filsystemet, hvor Filr-filer synkroniseres til

Filr-filer synkroniseres som standard til \Brugere\brugernavn\Filr-mappen i filsystemet.

Når du konfigurerer Filr Desktop-programmet første gang, kan du angive lokationen for installationen i dit filsystem. Du kan når som helst ændre lokationen for Filr-mappen efter den første konfiguration.

VIGTIGT!Du skal ikke synkronisere filer med en lokation på et netværk, der kan åbnes af flere computere. Hvis Filr-mappen findes på en netværkslokation, der åbnes af flere computere, kan der opstå synkroniseringsproblemer, når Filr-filer åbnes fra computere, der ikke er synkroniseret med hinanden og med Filr-serveren.

Sådan ændres lokationen for Filr-mappen:

 1. Klik på Filr-ikonet på menulinjen, og klik derefter på Åbn Filr-konsollen.

 2. Klik på Lager i Desktop-konsollen, og klik derefter på Gennemse for at gå til den nye lokation i filsystemet, hvor du vil gemme Filr-mappen.

 3. Klik på Åbn > Anvend.

6.4 Sletning af cachefiler

Når en onlinefil, som endnu ikke er tilgængelig offline, åbnes enten via et program eller ved at dobbeltklikke på den, gemmes en kopi af filen i det lokale cachelager.

Sådan angiver du, hvor længe lokalt gemte cachefiler skal bevares, efter de sidst er blevet åbnet eller ændret.

 1. Klik på Filr-ikonet på menulinjen, og klik derefter på Åbn Filr-konsollen.

 2. Klik på Lager i Desktop-konsollen.

 3. Vælg indstillingen Fjern cachelagrede filer efter _ dage, og angiv, hvor længe cachefiler skal bevares i systemet, efter de sidst er blevet åbnet eller ændret.

6.5 Sådan forebygger du, at programdrevne downloads optager al pladsen på den lokale disk

Filr gør det nu muligt for systemadministratoren at kontrollere programdrevne downloads og forhindre, at Filr optager al pladsen på lokale diske. Du kan finde yderligere oplysninger under Kontrol med fildownloads for Filr-arbejdsstationprogrammer i Filr 2.0: Administrationsvejledning.

Sådan får du vist de begrænsninger for programdrevne downloads, der gælder for din arbejdsstation:

 1. Klik på Filr-ikonet på menulinjen, og klik derefter på Åbn Filr-konsollen.

 2. Klik på Programmer, og klik derefter på Vis programmer.

  En af følgende begrænsninger gælder derefter, afhængigt af hvilken indstilling Filr-administratoren har anvendt:

  • Ingen begrænsninger: Alle programmer har tilladelse til at downloade filer via Filr.

  • Tilladte programmer: Viser de programmer, Filr-administratoren har givet tilladelse til at downloade filer via Filr.

   Hvis du forsøger at downloade filer via et program, som ikke har tilladelse til at downloade filer, får du vist en meddelelse om, at programmet er blokeret og ikke kan downloade filer. Der vises også en meddelelse under fanen Systemadvarsler. Du kan vælge at lukke denne advarsel. Der vises ikke nogen meddelelse, hvis du forsøger at downloade filer via et program, hvor der allerede findes en advarsel under fanen Systemadvarsler.

   Hvis du vil fjerne en advarsel for et program, så den ikke længere vises, skal du vælge indstillingen Vis ikke igen for programnavn.

   Hvis du mener, der er andre programmer, som bør have tilladelse til at downloade filer via Filr, skal du kontakte Filr-administratoren.

  • Blokerede programmer: Viser de programmer, som er blokerede og ikke kan downloade filer via Filr.

   Hvis du forsøger at køre et program, som er blokeret, får du vist en meddelelse om, at systemadministratoren har blokeret programmet, så det ikke kan downloade filer. Du kan vælge at lukke denne advarsel. Der vises ikke nogen meddelelse, hvis du forsøger at køre et program igen, hvor der allerede findes en advarsel under fanen Systemadvarsler.

   Hvis du vil fjerne en advarsel for et program, så den ikke længere vises, skal du vælge indstillingen Vis ikke igen for programnavn.

  • Tilladte og blokerede programmer: Viser alle de programmer, Filr-administratoren har givet tilladelse til at downloade filer eller blokeret, så de ikke kan downloade filer.

   Under fanen Programmer vises også en lokal liste med tilladte og blokerede programmer, hvor du kan administrere uidentificerede programmer, som Filr-administratoren hverken har tilladt eller blokeret. Hvis et uidentificeret program forsøger at downloade filer via Filr, tilføjes programmet på den lokale liste med blokerede programmer, som du kontrollerer, og der vises en meddelelse. Der vises også en advarsel under fanen Systemadvarsler, hvor programmet kan tildeles tilladelse til at downloade. Hvis du klikker på Tillad, fjernes programmet fra den lokale liste med blokerede programmer og tilføjes på den lokale liste med tilladte programmer under fanen Programmer.

   Du kan flytte programmer mellem de lokale lister med tilladte og blokerede programmer ved hjælp af knapperne med pil til højre (>>) og venstre (<<).

6.6 Om synkroniseringsproblemer og løsninger

De fleste synkroniseringsproblemer kan løses via sektionen Handlinger i kø i Filr-konsollen. Hvis du skal undersøge problemer yderligere, kan du åbne desktoploggene.

Om handlinger i kø

Du kan opleve følgende synkroniseringsproblemer, som er angivet med ét af følgende ikoner:

: Der er en uploadfejl.

: Der er en uploadadvarsel.

: Der er en downloadfejl.

: Der er en downloadadvarsel.

: Der er upload- og downloadfejl.

: Der er upload- og downloadadvarsler.

: Klienten har endnu ikke forsøgt at uploade eller downloade filen.

Hvis du er usikker på, hvorfor et dokument ikke bliver downloadet eller uploadet, kan du se den seneste aktivitet, som beskrevet i Visning af seneste aktivitet.

Om dokumentkonflikter

Hvis et dokument redigeres samtidigt fra flere lokationer, er det kun den første fil, der gemmes og lukkes, som gemmes med det oprindelige filnavn og uploades til Filr. Andre versioner af filen gemmes under andre filnavne og uploades til Filr. Eventuelle kommentarer til filen og oplysninger om deling bevares kun for den oprindelige fil.

Eksempel: Bruger A og Bruger B redigerer filen file1.doc samtidigt på forskellige arbejdsstationer. Bruger A gemmer sine ændringer og lukker filen. Filen gemmes i Filr med Bruger A's ændringer og med det oprindelige filnavn (file1.doc). Bruger B gemmer derefter sine ændringer og lukker filen. Bruger B's fil omdøbes til file1 (Bruger B's kopi, der skaber konflikt dato).doc og uploades til Filr. Bruger A's version af file1.doc downloades derefter til Bruger B's computer, og Bruger B får en underretning om, at filen er blevet omdøbt.

VIGTIGT! En omdøbt fil kan kun uploades, hvis den bruger, der har oprettet den, har bidragsyderrettigheder til mappen med den oprindelige fil. Hvis en fil f.eks. er blevet delt med Bruger B, og Bruger B kun har redigeringsrettigheder til filen (ikke bidragsyderrettigheder), kan filen ikke uploades til Filr, når den er blevet omdøbt.

6.7 Visning af seneste aktivitet

Du kan få vist aktiviteter, der er sket for nylig, i Filr Desktop-programmet. Du kan f.eks. se den dato og det klokkeslæt, hvor Filr-mapperne blev synkroniseret, hvilke filer der blev ændret og oplysninger om evt. synkroniseringsproblemer, du oplever.

Sådan får du vist den seneste aktivitet:

 1. Klik på Filr-ikonet på menulinjen, og klik derefter på Åbn Filr-konsollen.

 2. Klik på Seneste aktivitet.

6.8 Visning af systemadvarsler

Filr Desktop-programmet kan sende dig forskellige advarsler om f.eks. nye softwareopdateringer, udløbne adgangskoder, serverens nedetid osv.

Når systemadvarsler er tilgængelige, blinker dette oplysningsikon oven over ikonet Filr .

Sådan får du vist systemadvarsler:

 1. Klik på Filr-ikonet på menulinjen, og klik derefter på Åbn Filr-konsollen.

 2. Klik på Systemadvarsler.

7.0 Afinstallation af Filr Desktop-programmet

Luk alle åbne Filr-filer og -programmer, før du afinstallerer Filr Desktop-programmet.

Afinstallation af Filr Desktop-programmet:

 • Fjerner alle Filr-programfiler og -konfigurationsdata.

 • Fjerner ikke filer og mapper, som er gjort tilgængelige offline (synkroniseret til din lokale disk) via Filr.

  I forbindelse med afinstallationen flyttes tidligere downloadede og synkroniserede filer og mapper til følgende mappe:

  Novell Filr (arkiveret_dato),

  hvor dato er datoen for Filr-afinstallationen i formatet ddMMMHHmm.

  Du kan slette mapperne, hvis du ikke længere har brug for dem. Filerne og mapperne findes dog stadig på Filr-serveren.

Sådan afinstallerer du Filr Desktop-programmet:

VIGTIGT!Filr fjernes ikke helt, hvis du trækker programmer i > Novell Filr til papirkurven.

 1. Åbn Finder, og gå til Programmer.

 2. Højreklik på Novell Filr, og vælg derefter Vis pakkeindhold.

 3. Gå til Contents/Resources.

 4. Kør Filr Uninstaller.

8.0 Fejlfinding

De efterfølgende afsnit indeholder fejlfindingsoplysninger for scenarier, du kan komme ud for, når du bruger Filr Desktop-programmet:

8.1 Filer, der ikke er synkroniseret

Visningen Ændringer i kø i Filr-konsollen indeholder nyttige oplysninger om eventuelle synkroniseringshandlinger, som ikke er blevet fuldført.

 1. Klik på Filr-ikonet på menulinjen, og klik derefter på Åbn Filr-konsol.

 2. I visningen Ændringer i kø kan du forsøge at gentage synkroniseringshandlinger eller fortryde de ændringer, du har foretaget i Filr-arbejdsområdet.

I Filr 2.0 kan du også bruge genvejsmenuen til at fortryde ændringer, som ikke kan synkroniseres med serveren:

 1. Højreklik på filen eller mappen.

 2. Klik på Fortryd lokale ændringer.

8.2 Logfiler

Logfilerne er placeret under /Brugere/brugernavn/Bibliotek/Logs/Novell/Filr.

Mappen Bibliotek er skjult. Du kan få adgang til mappen ved at åbne Finder og trykke på Skift-Cmd-G. Skriv derefter ~/Bibliotek/Logs/Novell/Filr.

9.0 Kendte problemer

Du kan få vist en liste over kendte problemer i produktbemærkningerne til Novell Filr Desktop-programmet.

10.0 Juridiske bemærkninger

Oplysninger om juridiske bemærkninger, varemærker, ansvarsfraskrivelser, garantier, eksportrestriktioner og andre restriktioner, rettigheder for den amerikanske regering, patentpolitik og overholdelse af FIPS findes på https://www.novell.com/company/legal/.

Copyright © 2016 Novell, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.