B.1 SUSE Linux Enterprise Server

Puede usar el medio de instalación de SUSE Linux Enterprise Server para instalar los paquetes en SUSE Linux Enterprise Server antes de empezar la instalación de ZENworks en el servidor:

SLES 12 - 64 bits

SLES 15 - 64 bits

xinetd

xinetd

bash

bash

libxml2

libxml2

glibc-32bit

glibc-32bit

libjpeg-32bit

libjpeg-32bit

zlib-32bit

zlib-32bit

libgcc43-32bit

libgcc43-32bit

libstdc++43-32bit

libstdc++43-32bit

perl

perl

coreutils

coreutils

fillup

fillup

gawk

gawk

glibc

glibc

grep

grep

insserv

insserv

pwdutils

pwdutils

sed

sed

sysvinit

sysvinit

diffutils

diffutils

logrotate

logrotate

perl-base

perl-base

tcpd

tcpd

libreadline5

libreadline5

libncurses5

libncurses5

zlib

zlib

libglib-2_0-0

libglib-2_0-0

libgmodule-2_0-0

libgmodule-2_0-0

libgthread-2_0-0

libgthread-2_0-0

gdbm

gdbm

libdb-4_5

libdb-4_5

coreutils-lang

coreutils-lang

info

info

libacl

libacl

libattr

libattr

libselinux1

libselinux1

pam

pam

filesystem

filesystem

aaa_base

aaa_base

libldap-2_4-2

libldap-2_4-2

libnscd

libnscd

libopenssl0_9_8

libopenssl0_9_8

libxcrypt

libxcrypt

openslp

openslp

pam-modules

pam-modules

libsepol1

libsepol1

findutils

findutils

mono-core

mono-core

bzip2

bzip2

cron

cron

popt

popt

terminfo-base

terminfo-base

glib2

glib2

pcre

pcre

libbz2-1

libbz2-1

libzio

libzio

audit-libs

audit-libs

cracklib

cracklib

cpio

cpio

login

login

mingetty

mingetty

ncurses-utils

ncurses-utils

net-tools

net-tools

psmisc

psmisc

sles-release

sles-release

udev

udev

cyrus-sasl

cyrus-sasl

permissions

permissions

glib2-branding-SLES

glib2-branding-SLES

glib2-lang

glib2-lang

libgcc43

libgcc43

libstdc++43

libstdc++43

cracklib-dict-full

cracklib-dict-full

cpio-lang

cpio-lang

sles-release-DVD

sles-release-DVD

libvolume_id1 (solo aplicable para SLES 11 SP2)

libvolume_id1 (solo aplicable para SLES 11 SP2)

licenses

licenses

libavahi-client3

libavahi-client3

libavahi-common3

libavahi-common3

libjpeg

libjpeg

xorg-x11-libX11

xorg-x11-libX11

xorg-x11-libXext

xorg-x11-libXext

xorg-x11-libXfixes

xorg-x11-libXfixes

xorg-x11-libs

xorg-x11-libs

dbus-1

dbus-1

xorg-x11-libXau

xorg-x11-libXau

xorg-x11-libxcb

xorg-x11-libxcb

fontconfig

fontconfig

freetype2

freetype2

libexpat1

libexpat1

xorg-x11-libICE

xorg-x11-libICE

xorg-x11-libSM

xorg-x11-libSM

xorg-x11-libXmu

xorg-x11-libXmu

xorg-x11-libXp

xorg-x11-libXp

xorg-x11-libXpm

xorg-x11-libXpm

xorg-x11-libXprintUtil

xorg-x11-libXprintUtil

xorg-x11-libXrender

xorg-x11-libXrender

xorg-x11-libXt

xorg-x11-libXt

xorg-x11-libXv

xorg-x11-libXv

xorg-x11-libfontenc

xorg-x11-libfontenc

xorg-x11-libxkbfile

xorg-x11-libxkbfile

libuuid1

libuuid1

libsqlite3-0

libsqlite3-0

libgobject-2_0-0

libgobject-2_0-0

rpm

rpm

util-linux

util-linux

libblkid1

libblkid1

util-linux-lang

util-linux-lang

update-alternatives

update-alternatives

postfix

postfix

netcfg

netcfg

openldap2-client

openldap2-client

lsb-release

lsb-release

libXtst6-32bit-1.2.2-3.60.x86_64

libXtst6-32bit-1.2.2-3.60.x86_64

libpango-1_0-0-32bit

libpango-1_0-0-32bit

libXi6-32bit

libXi6-32bit