Novell homepageRetentiegegevens evalueren om bestanden te behouden, op te schonen of te herstellen

Met Dynamic File Services kan uw bedrijf zich gemakkelijker aanpassen

Dynamic File Services helpt uw bedrijf bij aanpassingen aan de bedrijfsbehoeften en compliance-eisen. Met Dynamic File Services kunt u eenvoudig de retentiegegevens controleren en bepalen wat u moet behouden, wat moet worden verwijderd en wat u wilt herstellen.

Een beoordelaar kan beoordelingsrechten voor alle retentieparen of alleen opgegeven paren ontvangen. Gegevens in de opslagruimte kunnen permanent behouden blijven. Met de Retention Review Service kunnen geautoriseerde beoordelaars bestanden bewaren, opschonen of herstellen. Beoordelaars kunnen de inhoud van een bestand niet lezen of wijzigen.

De acties van beoordelaars zijn onderworpen aan externe beperkingen die worden gedefinieerd in het retentiebeleid van uw bedrijf. Alle acties die tijdens een beoordelingssessie worden uitgevoerd, worden gecontroleerd.

  • Beleid voor bestandsinhoud: verplaats gegevens van en naar de cloud op basis van de inhoud van bestanden, in plaats van alleen gebaseerd op de bestandsnaam, -extensie of -metagegevens. Meer informatie
  • Eenvoudig Network Attached Storage integreren: Dynamic File Services ondersteunt externe paden in paren, zoals gepubliceerde shares op NAS (Network Attached Storage). Meer informatie
  • Beoordelaars voor archiefretentie selecteren: mogelijkheid om beoordelaars voor archiefretentie te selecteren op basis van de Active Directory identiteit. Meer informatie
  • Op veilige en transparante wijze toegang tot bestanden krijgen in een samengevoegd overzicht: met Dynamic File Services kunt u de opslag beheren zonder gevolgen voor de gebruikers. Meer informatie

Laat u door ons terugbellen

Dien een serviceverzoek in

* Verplichte velden

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field
I give Micro Focus and/or Micro Focus partners permission to contact me regarding Micro Focus products and services. View our Privacy Policy
is a required field

Request a Call

© Micro Focus