Novell homepageBeoordelaars voor archiefretentie selecteren

Selecties maken op basis van de Active Directory identiteit

Op basis van medewerkersfuncties, verantwoordelijkheden en ondernemingsbeleid voor bestanden kunt u beoordelaars voor archiefretentie selecteren aan de hand van hun Active Directory identiteit. Dynamic File Services biedt u de vrijheid en flexibiliteit om beoordelingsrechten toe te wijzen voor alle retentieparen of alleen voor opgegeven paren. Beoordelaars kunnen vervolgens vaststellen of bewaarde bestanden beschikbaar zijn in overeenstemming met het retentiebeleid voor bedrijfsgegevens.

De acties van beoordelaars zijn onderworpen aan externe beperkingen zoals gedefinieerd in het retentiebeleid van uw bedrijf en alle tijdens een beoordelingssessie uitgevoerde acties worden gevalideerd. Gebruikers aan wie de rol van beoordelaar voor het retentiepaar is toegewezen, kunnen met de Retention Review Service bepalen of de gegevens die in de opslagruimte voor retentie zijn opgeslagen, moeten worden bewaard, (permanent) verwijderd of hersteld.


Planningen, retentiebeoordelingen, meldingen en meer
Plannen wanneer bestanden worden verplaatst

  • Herhalende schema's voor het beoordelen van de retentie van archiefgegevens instellen
  • E-mail- en Twitter-meldingen instellen voor beleidsevents en voor verplaatsingen van gegevens
  • Een volledig validatiespoor bijhouden
  • Eigendom van gegevens voor voormalige medewerkers beheren
  • Bewerkingen voor retentie, beoordelingen en verwijderingen beheren via een intuïtieve webinterface
  • Beleid vooraf controleren: met Dynamic File Services kunt u nieuwe beleidsregels controleren en de functionaliteit testen voordat u het beleid implementeert in de productieomgeving. Meer informatie
  • Gegevens naar minder dure opslagapparatuur verplaatsen: met een retentiepaar kunt u gegevens in lagen plaatsen op een actieve opslaglocatie en in een opslagruimte voor retentie. Meer informatie
  • Op veilige en transparante wijze toegang tot bestanden krijgen in een samengevoegd overzicht: met Dynamic File Services kunt u de opslag beheren zonder gevolgen voor de gebruikers. Meer informatie
  • Retentiegegevens doornemen om bestanden te behouden, op te schonen of te herstellen: Dynamic File Services helpt uw bedrijf bij aanpassingen aan de bedrijfsbehoeften en compliance-eisen. Met Dynamic File Services kunt u eenvoudig de retentiegegevens controleren en bepalen wat u moet behouden, wat moet worden verwijderd en wat u wilt herstellen. Meer informatie

Laat u door ons terugbellen

Dien een serviceverzoek in

* Verplichte velden

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field
I give Micro Focus and/or Micro Focus partners permission to contact me regarding Micro Focus products and services. View our Privacy Policy
is a required field

Request a Call

© Micro Focus