Novell homepage

Compliant met de normen voor voorkoming van gegevensverlies

Voorkoming van gegevensverlies

Biedt uitgebreide, aangepaste rapporten over ongebruikte gegevens, gebruikte gegevens en gegevensidentificatie

Als u procedures voor compliance met de voorschriften implementeert, moet u ook nadenken over maatregelen voor gegevensbeveiliging en het voorkomen van gegevensverlies.

Het voorkomen van gegevensverlies heeft als doel om ongeoorloofde toegang tot gevoelige gegevens op netwerkopslagapparatuur tegen te gaan. File Reporter biedt uitgebreide rapportage over essentiële aspecten van strategieën om gegevensverlies te voorkomen, zoals:

  • Ongebruikte gegevens
  • Gebruikte gegevens
  • Gegevensidentificatie

Ongebruikte gegevens: File Reporter kan een zeer gedetailleerd overzicht leveren van de naleving van de regels inzake gegevensretentie binnen uw organisatie. Rapporten kunnen de locatie van gegevens specificeren en laten zien wanneer gebruikers deze voor het laatst hebben geopend of gewijzigd. Bovendien kan File Reporter rapporteren wie toegang tot deze gegevens heeft.

Via deze rapporten kunt u op basis van de gevoeligheid en het belang van de gegevens bepalen of u aanvullende maatregelen moet nemen, zoals het verplaatsen of archiveren van de gegevens of het wijzigen van de toegangsrechten.

Gebruikte gegevens: File Reporter kan naast rapporten inzake bestandstoegang en bestandswijzigingen ook rapporten over bestandstypen leveren. Als gebruikers ongepaste bestanden opslaan (zoals illegaal gedownloade muziekbestanden, videobestanden etc.), kunt u zien wie dergelijke bestanden heeft opgeslagen, waar deze zijn opgeslagen, hoe lang deze zijn opgeslagen en nog veel meer. U kunt vervolgens actie ondernemen om de ongepaste bestanden te verwijderen, zodat u aan de bedrijfsvoorschriften voor op het netwerk opgeslagen gegevens voldoet.

Gegevensidentificatie: dankzij de mogelijkheid om rapporten over het bestandssysteem, trends en machtigingen te genereren, kan File Reporter de informatie over gegevensidentificatie produceren die u nodig hebt om aan de compliancenormen te voldoen. File Reporter kan ook op gezette tijden rapporten genereren zodat u altijd op de hoogte bent.

© Micro Focus