Novell homepage

Ondersteuning voor Micro Focus eDirectory en Active Directory

Gelijktijdige rapportage van Micro Focus eDirectory en Active Directory opslagresources

File Reporter kan tegelijkertijd rapporten genereren over de inhoud van opslagresources in Micro Focus eDirectory en Active Directory!

Tijdens de installatie van de File Reporter Engine geeft u het primaire identiteitssysteem (directoryservice) op wanneer u het licentiebestand voor File Reporter laadt. Als het File Reporter licentiebestand voor Active Directory is bestemd, is Active Directory het primaire identiteitssysteem. Als het licentiebestand voor Micro Focus eDirectory is bestemd, is Micro Focus eDirectory het primaire identiteitssysteem.

U kunt File Reporter echter ook met andere identiteitssystemen gebruiken om de opslagresources in deze systemen te scannen en erover te rapporteren. In combinatie met één Active Directory domein kunt u zelfs meerdere Micro Focus eDirectory structuren instellen als identiteitssystemen.

© Micro Focus